K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 


 

Spoločnosť testo ponúka prístroje pre tieto oblasti Produkty 2004/2005
Prístroje na meranie teploty
Prístroje na meranie vlhkosti
Datalogéry
Prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov
Viacfunkčné meracie prístroje
Prístroje na meranie VAC
Prístroje na meranie tlaku a pre chladiacu techniku
Prístroje na meranie chladiacich zariadení
Prístroje na meranie otáčok
Prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk
Prístroje na analýzu spalín a vykurovanie
Prístroje pre servis a tepelnú energetiku
Prístroje pre analytiku kvapalín
Stacionárne meracie prístroje pre chladiarenstvo
Prístroje pre transport a uskladnenie potravín
Prístroje pre reštaurácie
Prístroje pre výrobu potravín
Prístroje Pocket-line
Meracie prístroje na meranie teploty
(Measuring Instruments For Temperature)
Meracie prístroje na meranie vlhkosti
(Measuring Instruments for Humidity)
Datalogéry
(Dataloggers)
Meracie prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov
(Measuring Instruments For Velocity)

Viacfunkčné meracie prístroje
(Multi-Function Measuring Instruments)
Meracie prístroje na meranie VAC
(Measurement Engineering for Air Conditioning and Ventilation)
Meracie prístroje na meranie tlaku a pre chladiacu techniku
(Measuring Instruments for Pressure and Refrigeration)
Meracie prístroje na meranie chladiacich zariadení
(Measurement Solutions for Refrigeration Engineering)

Meracie prístroje na meranie otáčok
(Measuring Instruments for RPM)
Meracie prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk
(Measuring Instruments For Indoor Air Quality, Light And Sound)
Meracie prístroje na analýzu spalín a vykurovanie
(Measurement Engineering for Heating and Installation)
Meracie prístroje pre servis a tepelnú energetiku
(Measurement Solutions for Emissions, Service and Thermal Processes)

Meracie prístroje pre analytiku kvapalín
(Measuring Instruments for Analysis)
Stacionárne meracie prístroje pre chladiarenstvo
(Stacionary solutions for Refrigeneration Engineering)
Meracie prístroje pre transport a uskladnenie potravín
(Measurement Engineering for the Transport and Storage of Food)
Meracie prístroje pre reštaurácie
(Measurement Engineering for Restaurants, Catering and Supermarkets)

Meracie prístroje pre výrobu potravín
(Monitoring Instruments for Food Production)
Meracie prístroje pocket line
(Pocket-Sized Professional Measurement)