Meracie prístroje pre servis a tepelnú energetiku

 (Measurement Solutions for Emissions, Service and Thermal Processes) (pdf 4,5 MB)

 

Úvod                Princíp analýzy spalín

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre analýzu spalín testo.

 

testo 325-I        Mini analyzátor pre priemyselné meranie                               Cenník

testo 325-I umožňuje analyzovať koncentráciu v spalinách: CO, NO a SO2. Je kombináciou presného merania s jednoduchou obsluhou a nízkou cenou. Ideálny prístroj na kontrolu emisií a monitorovanie tepelných procesov.

testo 325-I sa vyznačuje veľkým displejom, jednoduchou obsluhou. Výhodou je možnosť výmeny meracích senzorov užívateľom.

 

Model testo 325-I COhigh [O2] je určený na kontrolu atmosférických tepelných procesov (funelové pece, kaliace pece, tavenie a žíhanie), nastavovanie horákov a plynových motorov. Ochrana prístroja odoberateľnou kondenzačnou nádobkou.

 

testo 340         Výkonný analyzátor pre priemyselné aplikácie                               Cenník

testo 340 je analyzátor novej generácie, špeciálne určený pre priemyselné aplikácie. testo 340 možno použiť na monitorovanie emisií vo výrobe, v elektrárni ách, pri servise horákov/pecí, pri konštrukcii ako aj pri nastavovaní stacionárnych motorov. V analyzátore môže byť inštalované až 4 senzory!  Prístroj umožňuje meranie nepretržite až dve hodiny podľa vybraných programov na cyklus ukladania do pamäti..

Testo 340 meria a určuje: O2 ( 0...25 % ) / CO2 ( 0...CO2max), COH2komp ( 0...10 000 ppm), COlow H2komp (0…500 ppm ) (voľba ), NO ( 0...3 000 ppm ) alebo NOlow ( 0...300 ppm ) (voľba ), SO2  (0…5000 ppm ), komínová strata ( 0...99 % ), účinnosť spaľovania ( 0...120 % ), komínový ťah/diferenčný tlak ( ±40/200 hPa ), teplota ( -40...+1200 °C ). Okrem toho meria: ΔT, ΔP – tlak plynu,  absolútny tlak ( 600…1150 hPa), určuje rýchlosť prúdenia spalín (m/s)

 

 

testo 350M/XL  Modulárny analyzátor spalín                                                              Cenník

 

testo 350M/XL  je prenosný analyzátor s možnosťou merať nasledujúce typy plynov: O2, CO, CO2, NOx ( NO a NO2 ), SO2 ako aj teplotu spalín, obsah vody v spalinách a rýchlosť prúdenia spalín.

Box analyzátora testo 350 M s modulmi O2 a CO (0...10 000 ppm, s funkciou vypínania a preplachovania ), automatický preplach analyzátora s ventilom, úprava spalín - integrovaný Peltierov chladič, diferenčné meranie tlaku, 2 vstupy teploty, možnosť doplniť senzory na max. 4 meracích modulov ( NO/NO2/S02), Testo data bus, vstavaná aku batéria, pamäť , výpočet CO2, qA, λ,...

Box analyzátora testo 350 XL s modulmi O2, CO NO, NO2, možnosť doplniť ďalšie senzory na zostávajúce dve pozície (s možnosťou doplniť na max. 6 meracích modulov) z ponuky: SO2, HC, H2S,CO2,

s funkciou vypnutia a preplachu CO, úprava spalín- integrovaný Peltierov chladič, diferenčné meranie tlaku, 2 vstupy teploty, Testo data bus zbernica, automatické preplachovanie čerstvým vzduchom s ventilom, vstavaná nabíjateľná aku batéria, pamäť na 250 000 blokov , výpočet CO2, qA, λ,...

Výhody analyzačného systému testo 350M /XL v kocke: Integrovaná predúpravná jednotka, sieť, preplach,

nové senzory H2S, CxHy, 3 prevádzkové polohy meracieho boxu,

funkcia záznamníka v meracom boxe, r

učný prístroj možno použiť ako merací prístroj v klíme( klimatizácii ),

Výborný pomer cena/výkon , v

eľká pamäť ,

extrémna presnosť s CO + NO v dolnom meracom rozsahu ( voľba senzorov s nízkym meracím rozsahom ), sieťovo nezávislá prevádzka aj s internou predúpravnou jednotkou, m

ôže byť používaný v prípade požiadavky vysoko kvalifikovaného merania

 

 

testo 312-2/-3               Diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových               Cenník

a vodovodných rozvodov

Ddiferenčný tlakomer testo 312-2, s interným snímačom tlaku -40 ...+40/ -100...+100 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Merané údaje je možno ukladať  do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

Model testo 312-3 je s meracím rozsahom -300...+300 /-6000...+6000 hPa je ideálny na meranie tesnosti vodovodných rozvodov.

 

testo 319          Flexibilný endopskop                                                                         Cenník

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď.

Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly.

Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °

 

 

testo 319          Flexibilný endopskop - leporelo         

 

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť