K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 
Spoločnosť testo ponúka prístroje pre tieto oblasti

Prístroje pre priemysel

Prístroje pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu

Prístroje pre potravinársky priemysel