Meracie prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov

(Measuring Instruments For Velocity) (pdf 3,0 MB)

 

Úvod                            Princíp merania rýchlosti prúdenia a prietokov                                 

Meracie rozsahy a vožba meracích prístrojov pre meranie rýchlosti prúdenia

Popis princípu merania s termickou, vrtužovou sondou a pomocou Prandtlovej rúrky

 

testo 405-V1                 Mini anemometer                                                       Cenník

Je prvý termický anemometer v tejto cenovej kategórii, ktorý dokáže mera rýchlos prúdenia, prietok a teplotu. Merací rozsah: 0 až +10 m/s, -20 to +50 °C, 0 až +99990 m³/h

 

 

testo 416                      Kompaktný anemometer vrtužový s teleskopom         Cenník

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou vrtužovou sondou na teleskope (max. 890mm). Zobrazuje aktuálny rýchlos prúdenia a prietok jednoduchým zadaním prierezu kanála. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmrazi“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0,6 až +40 m/s, -20 to +50 °C.

 

 

testo 417                      Kompaktný anemometer vrtužový                               Cenník            

Kompaktný anemometer  so vstavanou vrtužovou sondou o priemere Ø 100 mm. Meria rýchlos prúdenia, teplotu a prietok.  Na displeji sa zobrazuje aj smer prúdenia.  Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Volitežný nadstavec umožňuje efektívne mera  prúdenie na mriežkach ventilátorov a výustkách. Tlačidlom Hold umožňuje „zmrazi“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0,3 až +20 m/s, 0 to +50 °C, 0 až +99990 m³/h

 

 

     

testo 425                      Kompaktný anemometer termický s teleskopom         Cenník            

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou termickou sondou na teleskope. Meria  rýchlos prúdenia, prietok a teplotu.  Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmrazi“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0 až +20 m/s, -20 to +70 °C.

 

testo 435-1/-2/-3/-4        Profesionálny viacfunkčný anemometer                     Cenník            

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlos prúdenia, teplotu, vlhkos, CO2, absolútny  a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripoji aj bezdrôtové sondy.  Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäou, PC softwarom a USB káblom. Merací rozsah: -40 až +150 °C/-200 až +1370 °C/

0 až +100 %r.v./ 0 to +10000 ppm CO2/ 0 až +25 hPa, 0 až +2000 hPa/ 0 až +20 m/s, 0 až +60 m/s / 0 až +100000 Lux/

 

testo 521-1/-2   Referenčný prístroj na meranie s Prandtlovou rúrkou             Cenník

Vežmi presný diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom talku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1.

Pomocou externej sondy 100 Pa je možno mera rýchlos prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s.

Merané údaje je možno uklada  do pamäti a prenáša do PC alebo tlači na testo IR tlačiareň.

 

Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky mera rýchlos prúdenia  od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno mera prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti.

Meracie rozsahy: 0 to 100 hPa, 0...10 V/ 0...20 mA/ 5 až 100 m/s (521-2), 0 až 2000 hPa/ -40 až +150 °C/ -200 až +1370 °C

 

 

 

           

Wind tunel                   Mini kalibračný tunel                                                  Cenník            

Pomocou tohto kalibračného tunela môžete realizova ISO kalibrácie Vašich anemometrov pomocou certifikovaných prístrojov testo ( okrem vrtužových snímačov s priemerom 100 mm ). Nastavitežné tri úrovne rýchlosti: 2.5/5/10m/s Údaje sú porovnatežné s PTB normami ak použijete na kalibráciu referenčný prístroj testo

400. Presnos tunela je ą1 % z meranej hodnoty  (najmenej 0.1 m/s) plus neistota kalibrácie odpovedajúceho kalibrovaného prístroja

 

 

 

testo 445          Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy    Cenník

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno uklada do pamäti a prenáša do PC alebo vytlači na prenosnej testi IR tlačiarni . Merací rozsah: -200 až +1370 °C/ -200 až +1000 °C -50 až +150 °C/ 0 až +60 m/s/ 0 až +100 Pa ,0 až +10 hPa, 0 až +100 hPa, 0...2000 hPa/ 0 až +100 %r.v. / 0 až +20 m/s / 0 až +1 Vol. % CO2/ 0 až +10000 ppm CO2 / 0 až +500 ppm CO.

 

testo 400          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy      Cenník

Prístroj referenčnej triedy umožňuje mera všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 400 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkos a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak, rýchlos prúdenia a prietok. Merací rozsah: -40 až +150 °C/ -200 až +800 °C/ -200 až +1370 °C/ 0 až +1760 °C/ -200 až +1000 °C / 0 až +60 m/s, 0 až +20 m/s/ 0 až +100 Pa , 0 až +10 hPa, 0 až +100 hPa, 0...2000 hPa/ 0 až +100 %r.v. , 0 až 1,0 Aw / 0 až +1 Vol. % CO2/ 0 až +10000 ppm CO2 / 0 až +500 ppm CO. +20 to +20000 ot/min/ 0 až +20 mA, 0/4 až 20 mA, 0 až +10 V

 

 

testo 547                      Univerzálna IR tlačiareň                                                                     

Univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Vᚠčas a tlačí údaje na mieste merania

 

E adapter                     Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ˇmeranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.