Vreckové profesionálne meracie prístroje 

Meracie prístroje pre vykurovanie, klimatizáciu a ventiláciu

( Pocket-Sized ProfessionalMeasurement Technology) (pdf 716 kB)

 

Jednou z posledných inovácii testo  je iste celá paleta nových meracích prístrojov pre laboratória a prax série Pocket Line. Nové meracie prístroje testo Pocket Line sú sú ideálne navrhnuté pre rýchle a spoľahlivé meranie v oblasti vykurovania, ventilácie a chladenia vzduchu. Malé, ručné prístroje s jednoduchou obsluhou sa vyznačujú praktickým tvarom. Prístroje testo Pocket Line sa dodávajú s elegantným krytom a možno ich pohodlne nosiť v náprsnom vrecku či v nohaviciach alebo v malom puzdre ako mobilný telefón na opasku. Prístroje sú napájané pomocou 2 alkalických batérií AAA.

 

 

 

 

Praktické príslušenstvo prístrojov umožňuje ich ľahké uskladnenie a použitie. Ochranný kryt chráni displej a tlačidlá pred zničením pri dennom používaní. Všetky prístroje sa dodávajú s kalibračným protokolom a pomocou série Pocket Line možno merať nasledujúce veličiny:

 

Okrem toho boli do série Pocket Line priradené aj osvedčené inovované prístroje testo 905-T1/-T2, testo 605 a testo 405.

 

 

 

Pocket Line Testo 810

 

testo 810 Cenník   

Merací prístroj, ktorý umožňuje súčasne merať teplotu vzduchu a bezdotykové meranie povrchovej teploty.

 

Jeho prednosťou je:

- IR meranie pomocou 1 bodového laserového lúča s optikou  6:1

- Meranie teploty vzduchu

- Meranie diferenčnej teploty, napr. medzi oknom a okolitým vzduchom

- Funkcia Hold a zobrazenie hodnôt max./min.

 

Aplikácie:

- porovnanie teploty povrchu na radiátoroch, výustkách vzduchu alebo na oknách s teplotou v miestnosti

 

Povrchová teplota

Merací rozsah: -30 to 300 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C

Presnosť: ± 2.0 °C (-30 až + 100 °C ) ± 2% z m.h. (zvyšný rozsah)

Optika: 6:1

Nastaviteľný koeficient emisivity

 

Teplota vzduchu

Merací rozsah: -10 to 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C

Presnosť: ± 0.5 °C

Prevádzková teplota.: -10 až 50 °C

 

Pocket- Line Testo 610

 

testo 610  Cenník 

Meranie vlhkosti a teploty vzduchu

Jeho prednosťou je

- Testo vlhkostný senzor bez dlhodobého dritfu

- Presnosť ±2.5 % r.v. s kalibračným protokolom

- Zahŕňa aj výpočet teploty rosného bodu a mokrú teplotu

- Funkcia HOLD a zobrazenie hodnôt max./min.

 

 Aplikácie:

- rýchle bodové monitorovanie podmienok okolia, napr. v kanceláriách, skladoch a výrobných halách

 

 Teplota

Merací rozsah: -10 až 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C

Presnosť: ± 0.5 °C

Vlhkosť

Merací rozsah: 0 až100 % r.v., Rozlíšenie: 0.1 % r.v.

Presnosť: ± 2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)

Jednotky: % r.v., mokrá teplota, teplota rosného bodu

 

Pocket-Line Testo 606-1 and Testo 606-2

 

testo 606-1/2 Cenník 

Meranie vlhkosti materiálov, vlhkosti a teploty vzduchu

Jeho prednosťou je:

- Precízne meranie vlhkosti dreva vďaka uloženým charakteristikám pre napr. buk, jedľa, červený smrek,  dub, borovica, javor a ďalšie

- Teplota a vlhkosť vzduchu pri monitorovaní počas procesu sušenia

- Charakteristické krivky pre cementový poter, betón, cementová omietka, vápenná omietka, sadra, tehla a ďalšie

- Funkcia Hold

- Funkcia Auto-test

 

Aplikácie:

-       kontrola použiteľnosti dreva

-       nájdenie miest so zvýšenou vlhkosťou v stavebných materiáloch ( omietky, maľby) a pri testo 606-2 aj kontrola podmienok sušenia a uskladnenia

 

Vlhkosť materiálu

Merací rozsah: 0 až 90%, Rozlíšenie: 0.1

Presnosť: ± 1% (vodivosť)

 

Vlhkosť vzduchu (len 606-2)

Merací rozsah: 0 až100 % r.v., Rozlíšenie: 0.1 % r.v.

Presnosť: ± 2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)

Jednotky: % r.v., mokrá teplota, teplota rosného bodu

 

Teplota vzduchu ( len 606-2)

Merací rozsah: -10 až 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C

Presnosť: ± 0.5 °C

 

Pocket-Line Testo 410-1 and Testo 410-2

 

testo 410-1/-2 Cenník

 Meranie rýchlosti prúdenia, teploty a vlhkosti

Jeho prednosťou je:

- Integrované meranie pomocou vrtuľovej sondy 40 mm

- Výpočet časovej strednej hodnoty

- Funkcia Hold a zobrazenie hodnôt min./max.

- Výpočet  pocitovej teploty pre merania v exteriéri

 

Aplikácie:

-       rýchle bodové meranie prúdenia vzduchu na vevntilátoroch/ventilačných mriežkach

-       rýchle posúdenie prúdenia vo ventilácii a klimatizácii

 

Rýchlosť prúdenia vzduchu

Merací rozsah: 0.4 až 20 m/s, Rozlíšenie: 0.1 m/s

Presnosť: ± (0.2 m/s + 2% z m.h.)

Jednotky: m/s, km/h, fpm, mph, knots, pocitová teplota, °C/°F (windchill), Beaufort

 

Teplota

Merací rozsah: -10 až 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C

Presnosť: ± 0.5 °C

 

Vlhkosť (len testo 410-2)

Merací rozsah: 0 až100 % r.v., Rozlíšenie: 0.1 % r.v.

Presnosť: ± 2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)

Jednotky: % r.v., mokrá teplota, teplota rosného bodu

 

 

Pocket- Line Testo 510

 

testo 510 Cenník 

Meranie diferenčného tlaku 0 až 100 hPa

Jeho prednosťou je:

- Možné zobrazenie údajov v Pa v definovanom meracom rozsahu

- Kompenzácia teploty

- Magnet na upevnenie na konštrukciu  uvoľňuje  ruky

- Meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky

- Kompenzácia na hustotu vzduchu

 

Aplikácie:

-       meranie prietoku plynov

-       presné meranie komínové ťahu

-       meranie prietoku pomocou Prandtlovej rúrky

 

 

Tlak

Merací rozsah: 0 až 100 hPa, Rozlíšenie: 0.0 1hPa

Presnosť: ± 0.03 hPa (0 až 0.30 hPa)

±0.05 hPa (0.31 až 1.00 hPa)

± (0.1 hPa +1.5% z m.h.) (1.01 hPa až 100 hPa)

Jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm

 

 

Pocket- Line Testo 511

 

testo 511 Cenník 

Meranie absolútneho tlaku, barometrického tlaku, nadmorskej výšky

Jeho prednosťou je:

- Presnosť merania absolútneho tlaku ±3 hPa

- Výpočet barometrického tlaku vzduchu

- Meranie barometrickej nadmorskej výšky

   

Aplikácie:

-       meranie absolútneho tlaku na kompenzáciu prietoku pri meraní pomocou Prandtlovej rúrky

-       meranie absolútneho tlaku v laboratóriách

 

 Tlak

Merací rozsah: 300 až 1,200 hPa, Rozlíšenie: 0.1 hPa

Presnosť: ± 3.0 hPa

Jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m, ft

 

 

Pocket- Line Testo 460

 

testo 460 Cenník 

Optický otáčkomer

Jeho prednosťou je:

- Optické meranie otáčok pomocou LED diódy

- Hodnoty Max./min.

 

Aplikácie:

- určenie otáčok ventilátora a pohonov počas prevádzky

 

 

Otáčky

Merací rozsah: 100 až 29,999 rpm, Rozlíšenie: 0.1 rpm (100 až 999.9 rpm)

1 rpm (1,000 až 29,999 rpm)

Presnosť: ± (0.02 % z m.h.) + 1 digit

Jednotky: rpm, rps

 

 

 

Pocket- Line Testo 540

 

testo 540 Cenník 

Meranie intenzity svetla - luxmeter

Jeho prednosťou je:

- Senzor je nastavený na spektrálnu citlivosť oka

- Funkcia Hold pre jednoduchšie odčítanie meranej hodnoty

- Hodnoty Max./min.

 

 

Aplikácie:

- preverenie intenzity osvetlenia na pracoviskách

 

 

Intenzita svetla

Merací rozsah: 0 až 99,999 Lux

Rozlíšenie: 1 Lux (0 až 19,999 Lux) 10 Lux (20,000 až 99,999 Lux)

Presnosť: ± 3% (v porovnaní s referenčným)

Jednotky: Lux, Footcandle


 

Prístroje inovovanej série testo 905, 605 a 405 sú mimoriadne obľúbené pre  jednoduché odčítanie meranej hodnoty vďaka výkyvnému kĺbu.

 

 

testo 905-T1  Cenník 

Ponorný a vpichovací teplomer

Jeho prednosťou je:

- profesionálny priemyslový senzor (termočlánok typ K)

- rýchla odozva

- meranie teploty - krátkodobo do 500 °C

 

Teplota

Merací rozsah: -50 ... +350 °C, krátkodobo do +500 °C

Rozlíšenie: 0,1 °C

Presnosť: ±1 °C (-50 ... +99,9 °C) ±1 digit ±1% z nam.h. (zvyšok rozsahu)

 

 

testo 905-T2  Cenník          

Teplomer povrchovej teploty

- meracia hlava s ohybným páskovým termočlánkom pre rýchlejšiu odozvu

- vysoká presnosť vďaky prítlaku senzora na povrch

- meranie teploty krátkodobo do 500 °C

 

Teplota

Merací rozsah: -50 ... +350 °C, krátkodobo do +500 °C

Rozlišenie: 0,1 °C

Presnosť: ±(1 °C +1% z nam.h.) ±1 digit

 

 

Testo 605  Cenník 

Meranie vlhkosti a teploty vzduchu

 

- ideálny na rýchle meranie vlhkosti a teploty vzduchu, vypočíta aj teplotu rosného bodu

- dlhodobo stabilný senzor vlhkosti

- navrhovaný pre meranie v kanáloch

 

Vlhkosť a teplota vzduchu

Merací rozsah: +5 ... +95 %rv,  0 ... +50 °C, -20 ... +50 °C td

Rozlíšenie: 0.1 %rv / 0.1 °C

Presnosť: ±3 %rv / ±0.5 °C ±1 digit

 

 

Testo 405  Cenník          

Presný anemometer na meranie rýchlosti prúdenia a teploty vzduchu

- termický anemometer pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, objemového prietoku a teploty

- teleskop s dĺžkou až 30 cm

- navrhovaný na meranie v kanáloch

 

Rýchlosť prúdení a teplota vzduchu

Termická sonda:

Merací rozsah: 0 ... 10 m/s 0 ... +99 990 m3/h

Rozlíšenie: 0.01 m/s

Presnosť: ±(0,1 m/s + 5% z nam.h.) ±1 digit (0 ... +2 m/s)

±(0,3 m/s + 5% z nam.h.) (zvyšok rozsahu)

Sonda NTC:

Merací rozsah: -20 ... +50 °C Rozlíšenie: 0,1 °C

Presnosť: ±0,5 °C ±1 digit