Meracie prístroje pre transport a uskladnenie potravín

(Measurement Engineering for the Transport and Storage of Food) (pdf 1,7 MB)

 

Úvod                            Voľba meracích prístroj pre transport a uskladnenie potravín

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre transport a uskladnenie potravín

 

testo 735-1/-2               Precízny teplomer                                                      Cenník

 

testo 735-1/-2 je precízny teplomer, ktorý  

- dosahuje systémovú presnosť do 0,05 °C a má merací rozsah

: -200...1370°C

-

na prístroj je možno pripojiť až 6 snímačov:

¨ 1 x veľmi presný snímač Pt 100  s meracím rozsahom : -40...300 °C a presnosťou 0,05 °C (0,01...100°C)

 

¨ 2 x rýchle termočlánkové snímače (TC Typ K + T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )

¨ 3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možné okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, DT.  Pri prekročení nastavených hodnôt sa odvodí akustický alarm.

Model testo 735-2 má pamäť na 10 000 hodnôt a teda umožňuje nastaviť profily registrácie hodnôt:

-         až do 99 meracích bodov (priradiť merané hodnoty ku odpovedajúcim meracím bodom )

-         naprogramovať cyklus dlhodobého zberu údajov

-         pomocou PC sa dajú hodnoty ďalej archivovať, analyzovať a dokumentovať

 

 

testo 110                      presný teplomer                                                         Cenník

teplomer testo 110 bol špeciálne vyvinutý pre meranie teplôt v chladiacich boxoch, skladoch a v exteriéri. Na veľkom displeji s podsvietením  zobrazuje aktuálnu hodnotu, min a max hodnoty. Umožňuje tlač na IR tlačiareň a rádiové pripojenie bezdrôtových snímačov. Má zvukový alarm prekročenia meraných hodnôt.

 

 

testo 112                      presný kalibrovaný teplomer                                      Cenník

Kalibrovaný teplomer testo 112 umožňuje presné meranie teploty a je navrhovaný špeciálne pre inšpektorov. Prístroj je certifikovaný pre oficiálne meranie v potravinárskej oblasti na základe PTB návrhu a možnosti kaliboravať ho. Vstavaný samotest indikuje správnu prevádzku pred meraním.

 

 

testo 105                      vpichový teplomer                                                      Cenník

jednoručný teplomer s možnosťou výmeny vpichovacieho hrotu, za skrutkovaciu špičku. Merací rozsah -50...+275 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny pre studenú a mrazenú kuchyňu a kontrolu hlbokomrazených potravín.

 

 

testo 805                      Mini IR teplomer                                                         Cenník

testo 805 je kompaktný IR teplomer, ktorý sadne do každého vrecka  a je vždy poruke, teda ideálny  pre kontrolu tovaru na vstupe a pri kontrole chladiacich boxov v chladničkách Rovnako je ideálny na rýchle premeranie teploty v potravinárskom sektore a v domácnostiach.

 

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

 

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C

 

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť

 

testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!

 

testo 845-T1/-T2           Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

 

testo 174                      Záznamník teploty                                                                  Cenník

nimizáznamník  testo 174 dovoľuj zaznamenávať teplotu v miestnostiach a preto je ideálny pri sledovaní termostatických ventilov a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od –30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.

• Presné meranie teploty s pamäťou na 3900 hodnôt

• Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty

• Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

 

 

testo 175-T1                 Záznamník teploty                                                                  Cenník

testo 175-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 7800 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-T2                 Záznamník teploty                                                                  Cenník

testo 175-T2 je dvojkanálový záznamník teploty s pamäťou až 16000 hodnôt. Má vstup pre jeden externý snímač teploty. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne ( 1x internú a 1 x externú ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 175-H1                 Záznamník teploty/vlhkosti bez displeja                                 Cenník

testo 175-H1 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti  pomocou interných snímačov s pamäťou až 7800 hodnôt. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 175-H2                 Záznamník teploty/vlhkosti s displejom                                  Cenník

testo 175-H2 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti  pomocou interných snímačov s pamäťou až 16000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 177-T1                 Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 48000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 177-T2                 Výkonný záznamník teploty s displejom                                 Cenník

testo 177-T2 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 48000 hodnôt. Má jeden interný snímač teploty . Na displeji zobrazuje aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-T3                 Výkonný záznamník teploty 4 kanálový                                  Cenník

testo 177-T3 je 4kanálový záznamník teploty pomocou 1 interného a dvoch externých snímačov s pamäťou až 48000 hodnôt. Široký výber externých snímačov. Monitoruje 3 teploty súčasne + kontakt udalosti . Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-H1                 Záznamník teploty/vlhkosti s displejom                                  Cenník

testo 177-H1 je 4 kanálový záznamníky vlhkosti/teploty s pamäťou až 48000. Ako tretí kanál sa zaznamenáva teplota rosného bodu. Na 4. kanále možno zaznamenávať externú teplotu. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 575                      Rýchla IR tlačiareň

 

 

• Rýchla tlačiareň s tlačou až 6riadkov/s.

• Tlač tabuliek/grafov

• Vytlačenie Info/celej pamäte

• určenie sekcie, ktorá sa má vytlačiť

• Voľba jazyka

• možnosť použiť samolepky testo

 

testo 580                      Kolektor meraných hodnôt

 

• môže vyčítať až 25 testo záznamníkov testo 175 a elbo 10 záznamníkov testo 177

• zobrazuje informácie o stave

•prenos zozbieraných údajov do PC pomocou Testo ComSoft 3

 

testo 581                      Box alarmu

*Box alarmu Testo 581 spolupracuje so záznamníkmi série Testo 175/177. Ponúka užívateľovi možnosť trvalej informácie o eventuálnych alarmoch, v ktorých sa nachádza záznamník. Signál alarmu možno použiť napr. v  húkačke,  svetelnej húkačke, riadiacom obvode PLC, modeme GSM (vysielajúcom SMS-ky), atď.

Alarm externých zariadení možno zastaviť pomocou tlačidla reset.

Komunikácia medzi záznamníkom a boxom alarmu testo 581 sa realizuje bez vodičov pomocou IR rozhrania.

 

 

E adapter                     Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ·meranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.

 

 

testostor 171-0             Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je 1 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu interným snímačom . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

testostor 171-1             Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je 2-3 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu interne  a externe alebo teplotu/vlhkosť externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

 

 testostor 171-4            Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T4 je 4 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať 4x teplotu externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

 

testostor 171-3             Záznamník teploty/vlhkosti bez displeja                                 Cenník

testo 171-3 je 2 kanálový záznamníky vlhkosti/teploty s pamäťou až 20000. Externý príložný displej umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble

 

 

 

testo 605-H1                 vlhkomer/teplomer                                                                 Cenník

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosťou. Veľmi stabilný senzor vlhkosti zaisťuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C Tw (testo 605-H2)

 

testo 608-H1/-H2           Vlhkomer/teplomer                                                                Cenník

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu.

Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.

 

 

testo 206-pH1               Kompaktný pH meter – ponorný                                             Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má vymeniteľnú elektródu pH/°C. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

testo 206-pH2               Kompaktný pH meter – vpichový                                            Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má vymeniteľnú elektródu pH/°C. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

 

testo 206-pH3               Kompaktný pH meter – s externými elektródami                     Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má možnosť pripojiť extrené pH elektródy pomocou BNC konektora. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

 

 

testo 205                      Jednoručný pH meter                                                             Cenník

Robustný vpichový prístroj na meranie pH/°C s automatickou kompenzáciou na teplotu.

Odolný vpichový hrot je bez možnosti výmeny a nie je citlivý na znečistenie a prach vďaka kvalitnej diafragme.