Meracie prístroje pre výrobu potravín

 (Monitoring Instruments for Food Production) (pdf 1,6 MB)

 

 

testo 735-1/-2               Precízny teplomer                                                                  Cenník

 

testo 735-1/-2 je precízny teplomer, ktorý  

- dosahuje systémovú presnosť do 0,05 °C a má merací rozsah

: -200...1370°C

-

na prístroj je možno pripojiť až 6 snímačov:

¨ 1 x veľmi presný snímač Pt 100  s meracím rozsahom : -40...300 °C a presnosťou 0,05 °C (0,01...100°C)

 

¨ 2 x rýchle termočlánkové snímače (TC Typ K + T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )

¨ 3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možné okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, DT.  Pri prekročení nastavených hodnôt sa odvodí akustický alarm.

Model testo 735-2 má pamäť na 10 000 hodnôt a teda umožňuje nastaviť profily registrácie hodnôt:

-         až do 99 meracích bodov (priradiť merané hodnoty ku odpovedajúcim meracím bodom )

-         naprogramovať cyklus dlhodobého zberu údajov

-         pomocou PC sa dajú hodnoty ďalej archivovať, analyzovať a dokumentovať

 

testo 926                      1-kanálový teplomer                                                               Cenník

1 kanálový teplomer testo 926 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno merať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. Na testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min. Zvukový alarm prekročenia medznej hodnoty

 

 

 

testo 110                      presný teplomer                                                                     Cenník

teplomer testo 110 bol špeciálne vyvinutý pre meranie teplôt v chladiacich boxoch, skladoch a v exteriéri. Na veľkom displeji s podsvietením  zobrazuje aktuálnu hodnotu, min a max hodnoty. Umožňuje tlač na IR tlačiareň a rádiové pripojenie bezdrôtových snímačov. Má zvukový alarm prekročenia meraných hodnôt.

 

 

testo 112                      presný kalibrovaný teplomer                                                  Cenník

Kalibrovaný teplomer testo 112 umožňuje presné meranie teploty a je navrhovaný špeciálne pre inšpektorov. Prístroj je certifikovaný pre oficiálne meranie v potravinárskej oblasti na základe PTB návrhu a možnosti kaliboravať ho. Vstavaný samotest indikuje správnu prevádzku pred meraním.

 

 

testo720                       presný 1 kanálový teplomer                                                   Cenník

testo 720 je 1 kanálový teplomer pre laboratória a priemysel s vysokou presnosťou a meracím rozsahom od -100 do +800 °C. Ideálny na meranie teploty vzduchu, povrchovej teploty ako aj ponornej.

 

 

 

 

testo 106-T1/-T2                       vpichový teplomer (s alarmom)                                  Cenník

testo 106 je vpichový teplomer ideálny pre rýchle a jednoduché premeranie teploty v jadre vo všetkých oblastiach priemyslu, t.j. pri príprave potravín, hoteloch, jedálňach, supermarketoch. Testo 106-T2 má aj zvukový alarm.

 

testo 105                                 robustný vpichový teplomer s výmennými hrotmi      Cenník

Robustný vpichový/skrtukovací teplomer s výmennými hrotmi je ideálny pre chladené ale aj mrazené potraviny.

Merací rozsah -50...+275 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny pre studenú a mrazenú kuchyňu a kontrolu hlbokomrazených potravín.

 

 

Samolepiace pásiky                samolepiace pásiky na meranie teploty                      Cenník                                                            

Termopásiky testoterm sú samolepiace fólie s možnosťou merať teplotu pohyblivých časti,  pri dlhodobom monitorovaní alebo na malých súčiastkach.

 

Samolepiace indikátory           samolepiace indikátory na meranie teploty

 

 

testo 650          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy                  Cenník

Prístroj referenčnej triedy umožňuje merať všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 650 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkosť a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak..

 

 

 

testo 605-H1                 vlhkomer/teplomer                                                                 Cenník

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosťou. Veľmi stabilný senzor vlhkosti zaisťuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C Tw (testo 605-H2)

 

testo 625          kompaktný vlhkomer                                                                         Cenník

testo 625 je prístroj na meranie

vlhkosti/teploty, teploty rosného bodu.

-         má flexibilnú vlhkostnú sondu: možnosť jej demontáže z prístroja a použitie v sonde s rádiovým prenosom

-         vyznačuje sa meracím rozsahom

: 0...+100 %r.v., -10...+60 °C a presnosťou: +/-2,5 %r.v. (+5...95 %r.v.).

Pomocou tohto prístroja je možné súčasne merať teplotu, relatívnu vlhkosť, mokrú teplotu a teplotu rosného bodu. Testo garantuje 2 ročnú stabilitu vlhkostného senzora.

Prístroj má tlačidlo na nastavenie Max-/ Min-/ Hold, má automatické vypínanie Auto-Off funkciu, podsvietený displej, ako príslušenstvo sa dodáva ochranný kryt TopSafe na ochranu proti prachu a nárazom. Je to ideálny prístroj na monitorovanie klímy.

 

 

testo 608-H1/-H2           Vlhkomer/teplomer                                                                Cenník

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu.

Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.

 

 

testo 805                      Mini IR teplomer                                                                    Cenník

testo 805 je kompaktný IR teplomer, ktorý sadne do každého vrecka  a je vždy poruke, teda ideálny  pre kontrolu tovaru na vstupe a pri kontrole chladiacich boxov v chladničkách Rovnako je ideálny na rýchle premeranie teploty v potravinárskom sektore a v domácnostiach.

 

testo 826-T1                 Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 826-T1 je bezdotykový IR teplomer určený na rýchlu kontrolu balených potravín. Nastaviteľný alarm ( blikajúci displej ) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C.

 

 

testo 826-T2                 Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 826-T2 je podobne ako testo 826-T1 bezdotykový IR teplomer určený na rýchlu kontrolu balených potravín. Má naviac zameranie pomocou laserového lúča. Nastaviteľný alarm ( zvukový) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C.

 

 

 

testo 826-T3                 Bezdotykový teplomer ( pyrometer ) s vpichovým hrotom      Cenník

 

testo 826-T3 je kombinovaný bezdotykový IR teplomer spolu s  vpichovým hrotom určený na rýchlu kontrolu balených a nebalených potravín s možnosťou merať teplotu aj v jadre potravín. Nastaviteľný alarm ( blikajúci displej) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C/+230 °C vpichový snímač.

 

 

testo 826-T4                 Bezdotykový teplomer ( pyrometer ) s vpichovým hrotom      Cenník

 

testo 826-T4 je kombinovaný bezdotykový IR teplomer spolu s  vpichovým hrotom určený na rýchlu kontrolu balených a nebalených potravín s možnosťou merať teplotu aj v jadre potravín. Má naviac zameranie pomocou laserového lúča. Nastaviteľný alarm ( zvukový ) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C/+230 °C vpichový snímač.

 

 

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C

 

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť

 

testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!

 

testo 845-T1/-T2           Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

 

testo 174                      Záznamník teploty                                                                  Cenník

nimizáznamník  testo 174 dovoľuj zaznamenávať teplotu v miestnostiach a preto je ideálny pri sledovaní termostatických ventilov a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od –30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.

• Presné meranie teploty s pamäťou na 3900 hodnôt

• Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty

• Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

 

 

testo 175-T1                 Záznamník teploty                                                                  Cenník

testo 175-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 7800 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-T2                 Záznamník teploty                                                                  Cenník

testo 175-T2 je dvojkanálový záznamník teploty s pamäťou až 16000 hodnôt. Má vstup pre jeden externý snímač teploty. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne ( 1x internú a 1 x externú ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 175-H1                 Záznamník teploty/vlhkosti bez displeja                                 Cenník

testo 175-H1 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti  pomocou interných snímačov s pamäťou až 7800 hodnôt. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 175-H2                 Záznamník teploty/vlhkosti s displejom                                  Cenník

testo 175-H2 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti  pomocou interných snímačov s pamäťou až 16000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 177-T1                 Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 48000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 177-T2                 Výkonný záznamník teploty s displejom                                 Cenník

testo 177-T2 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 48000 hodnôt. Má jeden interný snímač teploty . Na displeji zobrazuje aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-T3                 Výkonný záznamník teploty 4 kanálový                                  Cenník

testo 177-T3 je 4kanálový záznamník teploty pomocou 1 interného a dvoch externých snímačov s pamäťou až 48000 hodnôt. Široký výber externých snímačov. Monitoruje 3 teploty súčasne + kontakt udalosti . Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 177-T4                 Výkonný záznamník teploty 4 kanálový                                  Cenník

testo 177-T3 je 4kanálový záznamník teploty pomocou 4 externých snímačov s pamäťou až 48000 hodnôt. Široký výber externých snímačov. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-H1                 Záznamník teploty/vlhkosti s displejom                                  Cenník

testo 177-H1 je 4 kanálový záznamníky vlhkosti/teploty s pamäťou až 48000. Ako tretí kanál sa zaznamenáva teplota rosného bodu. Na 4. kanále možno zaznamenávať externú teplotu. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 575                      Rýchla IR tlačiareň

 

 

• Rýchla tlačiareň s tlačou až 6riadkov/s.

• Tlač tabuliek/grafov

• Vytlačenie Info/celej pamäte

• určenie sekcie, ktorá sa má vytlačiť

• Voľba jazyka

• možnosť použiť samolepky testo

 

testo 580               Kolektor meraných hodnôt

 

• môže vyčítať až 25 testo záznamníkov testo 175 a elbo 10 záznamníkov testo 177

• zobrazuje informácie o stave

•prenos zozbieraných údajov do PC pomocou Testo ComSoft 3

 

testo 581                      Box alarmu

*Box alarmu Testo 581 spolupracuje so záznamníkmi série Testo 175/177. Ponúka užívateľovi možnosť trvalej informácie o eventuálnych alarmoch, v ktorých sa nachádza záznamník. Signál alarmu možno použiť napr. v  húkačke,  svetelnej húkačke, riadiacom obvode PLC, modeme GSM (vysielajúcom SMS-ky), atď.

Alarm externých zariadení možno zastaviť pomocou tlačidla reset.

Komunikácia medzi záznamníkom a boxom alarmu testo 581 sa realizuje bez vodičov pomocou IR rozhrania.

 

 

E adapter                     Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ·meranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.

 

 

testostor 171-0             Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je 1 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu interným snímačom . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

testostor 171-1             Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je 2-3 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu interne  a externe alebo teplotu/vlhkosť externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

 

 testostor 171-4            Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T4 je 4 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať 4x teplotu externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

 

testostor 171-8             Výkonný záznamník teploty bez displeja                                Cenník

testo 177-T1 je 4 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu pomocou 4 externých snímačov až do teplôt 1000 °C. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

 

testostor 171-3             Záznamník teploty/vlhkosti bez displeja                                 Cenník

testo 171-3 je 2 kanálový záznamníky vlhkosti/teploty s pamäťou až 20000. Externý príložný displej umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble

 

 

testo 206-pH1               Kompaktný pH meter – ponorný                                             Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má vymeniteľnú elektródu pH/°C. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

testo 206-pH2               Kompaktný pH meter – vpichový                                            Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má vymeniteľnú elektródu pH/°C. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

 

 

testo 205                      Jednoručný pH meter                                                             Cenník

Robustný vpichový prístroj na meranie pH/°C s automatickou kompenzáciou na teplotu.

Odolný vpichový hrot je bez možnosti výmeny a nie je citlivý na znečistenie a prach vďaka kvalitnej diafragme.

 

 

 

Príslušenstvo ku pH    tlmivé roztoky

 

 

 

testo 270                      tester oleja                                                                             Cenník

tester oleja testo 270 umožňuje okamžite zistiť stupeň opotrebenia oleja na smaženie, vypráženie. Rovnako súčasne zobrazí aj aktuálnu teplotu oleja. Prekročenie medznej hodnoty kvality sa signalizuje 3 farebnou LED diódou.

 

 

 

testo 230                      univerzálny pH meter/teplomer a merač redox potenciálu       Cenník

Kompaktný precízny prístroj testo 230, s možnosťou výberu rôznych typov snímačov pre všetky aplikácie. Je to súčasne veľmi presný teplomer pre rozsah teplôt -50...+150 °C s možnosťou pripojenia snímačov teploty pre rôzne médiá. Presnosť prístroja  je +- 0,01 pH, +- 0,2 °C (-25...+75 °C),+- 1 mV, rozlíšenie 0,01 pH/0,1 °C/1 mV. Rozmery prístroja sú 168x72x27 mm a hmotnosť 270 g. Prístroj má 2 -riadkový displej s možnosťou prepínania zobrazených veličín a auto - off funkciu automatického vypínania. Napájanie prístroja je z 9 V batérie, životnosť batérie je asi 100 h.

 

testo 240                      univerzálny prístroj na meranie vodivosti/teploty                   Cenník

Kompaktný precízny prístroj testo 240, s možnosťou výberu snímačov pre všetky aplikácie. Je to súčasne veľmi presný teplomer pre rozsah teplôt -50...+150 °C s možnosťou pripojenia snímačov teploty pre rôzne médiá. Merací rozsah prístroja 0,001...+200 mS/cm, 0,001...+300 mS/cm. Rozlíšenie prístroja  je 0,01 uS/cm /  0,1 °C. Presnosť pre vodivosť je +- 1% z meranej hodnoty a pre teplotu +- 0,2 °C (-25...+75 °C). Okrem to prístroj priamo meria aj obsah soli NaCl v kvapalnom roztoku v rozsahu 1 mg/...200g/l NaCl s rozlíšením 0,1 mg/l, presnosť +- 1,2 % z meranej hodnoty.

Rozmery prístroja sú 168x72x27 mm a hmotnosť 270 g. Prístroj má 2 -riadkový displej s možnosťou prepínania zobrazených veličín a auto - off funkciu automatického vypínania. Napájanie prístroja je z 9 V batérie, životnosť batérie je asi 100 h.

V ponuke testo sú dve vodivostné elektródy  aniekoľko snímačov teploty.

 

 

Stacionárne prevodníky                        prevodníky testo pre potravinársky priemysel

 

 

hygrotest 650 – vysoko výkonné prevodníky vlhkosti pre ventiláciu/klimatizáciu a priemysel

                                                                                                                                 Cenník

Prevodníky vlhkosti/teploty hygrotest 650 sa vyznačujú mimoriadnou presnosťou ±1 %r.v. Veľmi robustný kryt s displejom. Snímač vlhkosti umožňuje merať až do +180 °C. Zobrazuje rozličné jednotky vlhkosti ako sú relatívna vlhkosť, teplota rosného bodu, absolútna vlhkosť, stupeň vlhkosti., alebo mokrá teplota ( všetko z Mollierovho diagramu). Obsluha pomocou troch tlačidiel. Vyhrievaná verzia hygrotest 650 HP je určená do priestorov s trvale vysokou vlhkosťou.

 

 

testo 6740        prevodník na meranie teploty tlakového rosného bodu                      Cenník

Prevodník testo 6740 na meranie vlhkosti v tlakovom vzduchu ( plynoch ) a určenie teploty tlakového rosného bodu v rozsahu od –60 °C do +30 °Ctpd . Merací rozsah teploty atmosférického rosného bodu je od - 80 to - 15 °Ctd (pri 30 bar rel.),  - 70 to + 10 °Ctd (pri 3 bar rel.) a - 60 to + 30 °Ctd (pri 0 bar rel.).

Kompaktný prevodník vlhkosti má prúdový výstupný signál 4...20 mA, ktorý odpovedá meranej teplote tlakového rosného bodu. Prúdový výstup možno nastaviť podľa niektorej z veličín, napr. na meranú teplotu [°C], meranú relatívnu vlhkosť [% r.v.] alebo teplotu rosného bodu [°Ctp], teplotu tlakového rosného bodu [°C tpd], objem vodenej pary [ppmv] či absolútnu vlhkosť [mg/m3]. Napájanie prevodníka sa realizuje dvojvodičovo z napájacieho zdroja 24 V DC ( 10...30 VDC, 3 VA ). Prúdový výstup je taktiež dvojvodičový, elektrický izolovaný. Krytie prevodníka je IP 65.

 

 

testo 6340        prevodník diferenčného tlaku                                                             Cenník

Prevodníky diferenčného tlaku testo 6340 predstavujú perfektné riešenie najmä pre veľmi nízke diferenčné tlaky (0..10 Pa alebo 0..50 Pa). Vyznačujú sa najvyššou stabilitou nulového bodu pre meranie vzdušnín a neagresívnych plynov. V ponuke sú však aj prevodníky do rozsahu až 1.000 mbar. Cieľovou skupinou je tieto prevodníky sú predovšetkým priestory s požiadavkou na vysokú čistotu.