Stacionárne meracie prístroje pre chladiarenstvo

(Stacionary solutions for Refrigeneration Engineering) (pdf 8,4 MB)

 

Úvod                Princíp použitia stacionárnych snímačov a prevodníkov testo pre chladiarenstvo.

Použitie precíznych vlhkostných senzorov testo v mnohých aplikáciách – chladenie, klimatizácia, sušenie stlačeného vzduchu. Popis princípu merania vlhkosti a nasadenia prevodníkov testo.

 

hygrotest 600   prevodníky vlhkosti pre klimatizáciu a priemysel                   Denník

testo 600 sú profesionálne prevodníky vlhkosti/teploty pre priemyselné aplikácie a v klimatizácií. Vyznačujú sa rozdielnym tvarom krytu a vyhotovenia pre montáž na stenu, do kanála alebo s externým snímačom na káble. Umožňujú zobraziť aj teplotu rosného bodu namiesto vlhkosti.

 

hygrotest 650 – vysoko výkonné prevodníky vlhkosti pre ventiláciu/klimatizáciu a priemysel

Prevodníky vlhkosti/teploty hygrotest 650 sa vyznačujú mimoriadnou presnosťou ±1 %r.v. Veľmi robustný kryt s displejom. Snímač vlhkosti umožňuje merať až do +180 °C. Zobrazuje rozličné jednotky vlhkosti ako sú relatívna vlhkosť, teplota rosného bodu, absolútna vlhkosť, stupeň vlhkosti., alebo mokrá teplota ( všetko z Mollierovho diagramu). Obsluha pomocou troch tlačidiel. Vyhrievaná verzia hygrotest 650 HP je určená do priestorov s trvale vysokou vlhkosťou.                                                                                           Cenník

 

testo 6740        prevodník na meranie teploty tlakového rosného bodu          Cenník

Prevodník testo 6740 na meranie vlhkosti v tlakovom vzduchu ( plynoch ) a určenie teploty tlakového rosného bodu v rozsahu od –60 °C do +30 °Ctpd . Merací rozsah teploty atmosférického rosného bodu je od - 80 to - 15 °Ctd (pri 30 bar rel.),  - 70 to + 10 °Ctd (pri 3 bar rel.) a - 60 to + 30 °Ctd (pri 0 bar rel.).

Kompaktný prevodník vlhkosti má prúdový výstupný signál 4...20 mA, ktorý odpovedá meranej teplote tlakového rosného bodu. Prúdový výstup možno nastaviť podľa niektorej z veličín, napr. na meranú teplotu [°C], meranú relatívnu vlhkosť [% r.v.] alebo teplotu rosného bodu [°Ctp], teplotu tlakového rosného bodu [°C tpd], objem vodenej pary [ppmv] či absolútnu vlhkosť [mg/m3]. Napájanie prevodníka sa realizuje dvojvodičovo z napájacieho zdroja 24 V DC ( 10...30 VDC, 3 VA ). Prúdový výstup je taktiež dvojvodičový, elektrický izolovaný. Krytie prevodníka je IP 65.

 

 

FA 200             prevodník na meranie teploty tlakového rosného bodu          Cenník

Prevodník FA 200-1 na meranie vlhkosti v tlakovom vzduchu ( plynoch ) a určenie teploty tlakového rosného bodu v rozsahu od –60 °C do +30 °Ctpd . Kompaktný prevodník vlhkosti má prúdový výstupný signál 4...20 mA, ktorý odpovedá meranej teplote tlakového rosného bodu. Prúdový výstup možno nastaviť pre niekoľko veličín, napr. pre meranú teplotu, meranú relatívnu vlhkosť alebo teplotu tlakového rosného bodu.

Napájanie prevodníka sa realizuje dvojvodičovo z napájacieho zdroja 24 V DC ( 3 VA ). Prúdový výstup je taktiež dvojvodičový, elektrický izolovaný. 

Prevodník sa do tlakového systému sa inštaluje tlakovo tesne pomocou montážneho závitu G ½“A do potrubia alebo rozvodu vzduchu. Miesto montáže by malo byť obtekané tlakovým vzduchom aby sa skrátila časová konštanta senzora vlhkosti. Prevádzkový rozsah prevodníka je od –1 bar do +50 bar. Meria s typickou presnosťou ± 2 °Ctpd pri –5 °Ctpd .

Prevodník FA 200-2 obsahuje aj 3 miestny LED displej meranej hodnoty a releový výstup na realizáciu alarmu. Releový kontakt je dimenzovaný na napätie 230 V AC, 1 A. Nastavenie alarmu možno programovať  pomocou klávesnice. Po prekročení nastavenej hodnoty sa aktivuje relé a displej bliká.  Veľkou výhodou uvedeného riešenia v priemysle je, že systém kontinuálne monitoruje vlhkosť a signalizuje jej prekročenie alarmom.

 

testo 6340        prevodník diferenčného tlaku                                                 Cenník

Prevodníky diferenčného tlaku testo 6340 predstavujú perfektné riešenie najmä pre veľmi nízke diferenčné tlaky (0..10 Pa alebo 0..50 Pa). Vyznačujú sa najvyššou stabilitou nulového bodu pre meranie vzdušnín a neagresívnych plynov. V ponuke sú však aj prevodníky do rozsahu až 1.000 mbar. Cieľovou skupinou je tieto prevodníky sú predovšetkým priestory s požiadavkou na vysokú čistotu.

dP prevodníky testo 6340 sú spolu s prevodníkmi relatívnej vlhkosti a  teploty hygrotest 600/650 ideálnym riešením pre projektantov čistých priestorov, pre spoločnosti, ktoré stavajú čisté priestory a aj pre koncových užívateľov, ako sú farmaceutické spoločnosti alebo výrobcovia polovodičov a elektroniky.

 

 

Stacionárne snímače teploty   výber snímačov

Schéma výrobného programu testo – stacionárne snímače teploty pre priemyselné aplikácie.

 

testo 54            displej pre stacionárne prevodníky                                        Cenník

Displej testo 54 predstavuje možnosť zobraziť merané veličiny z prevodníkov testo. Na displeje možno pripojiť odporové teplomery (Pt 100 a iné) a termočlánky (typy K, J, T, S a ďalšie). Iné displeje - typy (54-2, -4, -7) spolupracujú s prevodníkmi s analógovými výstupnými signálmi (4...20 mA alebo 0...10 V DC)

 

 

kompaktný prevodník              prevodníky vlhkosti pre klimatizáciu a priemysel       Cenník

Kompaktný prevodník vlhkosti/teploty je určený pre priemyselné aplikácie a v klimatizácií. Merané hodnoty možno zobraziť pomocou displejov testo 54.

 

kompaktný prevodník  HP       prevodníky vlhkosti pre aplikácie s vysokou vlhkosťou

Cenník

Vyhrievaný kompaktný prevodník vlhkosti/teploty je určený pre všetky aplikácie, ktoré sa vyznačujú dlhodobo vysokou vlhkosťou. Merané hodnoty možno zobraziť pomocou displejov testo 54.

 

rozhrianie 4...20 mA                prepojenie prevodníkov  fyzikálnych veličín s prúdový výstupom na ručné prístroje testo

Cez rozhranie 4...20 mA možno pomocou prevodníka 4...20 mA pripojiť prevodníky testo alebo aj prístroje od iných výrobcov   (2-vodičové alebo 4-vodičové, 18V) na meracie prístroje testo. Signálom možno priradiť merací rozsah a počas krátkej doby merací prístroj testo zaisťuje napájanie prevodníka. Údaje možno zobraziť na ručnom prístroji alebo ich uložiť do pamäti a preniesť na PC, či vytlačiť na mieste.

 

 

 

testo 175-S1                 záznamník analógových signálov 0/4...20 mA, 0/2...10 V        Cenník

Veľmi jednoduché riešenie zaznamenávať dlhodobo prúdový signál z prevodníkov. Záznamník sa pripája na napájacie vedenie prúdovej slučky a dlhodobo monitoruje zmeny výstupného prúdu. Namerané údaje možno na mieste merania vytlačiť pomocou IR tlačiarne testo alebo preniesť do PC.

 

testo 175-S2                 záznamník analógových signálov 0/4...20 mA, 0/2...10 V        Cenník

Podobne ako testo 175-S1 avšak s displejom. Veľmi jednoduché riešenie zaznamenávať dlhodobo prúdový signál z prevodníkov. Záznamník sa pripája na napájacie vedenie prúdovej slučky a dlhodobo monitoruje zmeny výstupného prúdu. Namerané údaje možno na mieste merania vytlačiť pomocou IR tlačiarne testo alebo preniesť do PC.

 

testo 6440                    Prietokomery stlačeného vzduchu                                          Cenník

Novinka testo pre meranie prietoku stlačeného vzduchu. Testo 6440sa ponúka v štyroch verziách – priemeroch pripojenia na potrubie, od najkompaktnejšieho pripojenia, dodávané spolu s elektronikou, ktorá zaisťuje všetky potrebné výstupy signálov. Integrovaná vstupná a výstupná trasa média dovoľuje optimálnu presnosť merania. Termický senzor vyrobený so sklom pasívovanej keramiky ponúka súčasne robustnosť a najrýchlejšie odozvy. Priemery:

o        0,25 až 75 Nm3/h, testo 6441, (DN 15)

o        0,75 až 225 Nm3/h, testo 6442, (DN 25)

o        1,3 až 410 Nm3/h, testo 6443, (DN 40)

o        2,3 až 700 Nm3/h, testo 6444, (DN 50)

 

 

 

testo 5100                    Stacionárne anemometre

Novinka testo pre meranie prietoku vzduchu. Testo 5100 sa ponúkajú podobne ako prevodníky vlhkosti hygrotest 600/650  bez/s displejom. Umožňuje merať rýchlosť prúdenia pomocou termických alebo vrtuľových snímačov s výstupom 4....20 mA. Ideálny na riadenie technologických procesov v klimatizácii a ventilácii.