Meracie prístroje na meranie teploty

 (Measuring Instruments For Temperature) (pdf 2.8 MB)

 

uvod                                        Princíp merania rýchlosti prúdenia a prietokov                     

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie rýchlosti prúdenia

Popis princípu merania s termickou, vrtuľovou sondou a pomocou Prandtlovej rúrky

 

Samolepiace pásiky                samolepiace pásiky na meranie teploty          Cenník                                   

Termopásiky testoterm sú samolepiace fólie s možnosťou merať teplotu pohyblivých časti,  pri dlhodobom monitorovaní alebo na malých súčiastkach.

 

Samolepiace indikátory           samolepiace indikátory na meranie teploty     Cenník

 

Samolepiace body                   samolepiace body na meranie teploty             Cenník

 

Samolepiace fólie                    samolepiace fólie na meranie teploty              Cenník

 

Mini teplomer                         vpichový teplomer                                          Cenník

Rýchly vpichový/ponorný teplomer na meranie v kvapalinách, práškoch a vzduchu. Jednoduché a ľahké odčítanie vďaka veľkému displeju • Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnosť +- 1 °C

 

Mini teplomer                         dotykový teplomer                                          Cenník

Rýchly dotykový teplomer na meranie dotykovej teploty rovných povrchov. •Jednoduché a ľahké odčítanie vďaka veľkému displeju • Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnosť +- 1 °C

 

 

testo 905-T1                             vpichový teplomer                                          Cenník

jeden z najrýchlejších vpichových/ponorných teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosťou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnosť +- 1 °C

 

testo 905-T2                             dotykový teplomer                                          Cenník

jeden z najrýchlejších dotykových teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosťou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny na rovné aj nerovné povrchy.

 

Mini teplomer                         vpichový teplomer s alarmom                        Cenník

Kompaktný mini teplomer s funkciou alermu Min/Max alarm. Vpichová sonda je na káble 80 cm  a je výhodná na meranie teploty vo vzduchu, mäkkých materiáloch a kvapalinách.

 

 

testo 106-set                            vpichový teplomer (s alarmom)                      Cenník

testo 106 - set je vpichový teplomer ideálny pre rýchle a jednoduché premeranie teploty v jadre vo všetkých oblastiach priemyslu, t.j. pri príprave potravín, hoteloch, jedálňach, supermarketoch. Testo 106 má zvukový a optický alarm. Dodáva sa s ochranným krytom  TopSafe. Vyhovuje norme EN 13485. 

 

testo 105                      robustný vpichový teplomer s výmennými hrotmi      Cenník

Robustný vpichový/skrtukovací teplomer s výmennými hrotmi je ideálny pre chladené ale aj mrazené potraviny. Nájde uplatnenie v chladničkách ako aj pri preprave tovaru. Vyhovuje norme EN 13485.

 

 

testo 110                      presný teplomer                                                         Cenník

teplomer testo 110 bol špeciálne vyvinutý pre meranie teplôt v chladiacich boxoch, skladoch a v exteriéri. Na veľkom displeji s podsvietením  zobrazuje aktuálnu hodnotu, min a max hodnoty. Umožňuje tlač na IR tlačiareň a rádiové pripojenie bezdrôtových snímačov. Má zvukový alarm prekročenia meraných hodnôt.

 

 

testo 112                      presný kalibrovaný teplomer                                      Cenník

Kalibrovaný teplomer testo 112 umožňuje presné meranie teploty a je navrhovaný špeciálne pre inšpektorov. Prístroj je certifikovaný pre oficiálne meranie v potravinárskej oblasti na základe PTB návrhu a možnosti kaliboravať ho. Vstavaný samotest indikuje správnu prevádzku pred meraním.

 

 

 

testo 926                      1-kanálový teplomer                                                   Cenník

1 kanálový teplomer testo 926 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno merať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. Na testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min. Zvukový alarm prekročenia medznej hodnoty

 

testo 925                      1-kanálový teplomer                                                   Cenník

1 kanálový teplomer testo 925 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno meriať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. NA testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min.

 

testo 922                      diferenčný teplomer                                                   Cenník

Podobne ako testo 925 avšak dvojkanálový teplomer. Možnosť použiť aj bezdrôtové snímače teploty . Na IR tlačiareň sa dá vytlačiť aktuálna hodnota, min a max hodnoty v nastavenom cykle, tzv cyklickej tlače, napr. každú minútu.

 

testo720                       presný 1 kanálový teplomer                                        Cenník

testo 720 je 1 kanálový teplomer pre laboratória a priemysel s vysokou presnosťou a meracím rozsahom od -100 do +800 °C. Ideálny na meranie teploty vzduchu, povrchovej teploty ako aj ponornej.

 

 

 

 

 

 

 

Ex-Pt720                      presný 1 kanálový teplomer                                        Cenník

Ex-Pt720 je je 1 kanálový teplomer s certifikáciou do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu podľa ATEX TÜV 01 ATEX 1757 X a Class 1 Zone 0 AEx ia IIC T4. Ideálny pre laboratória a priemysel s vysokou presnosťou a meracím rozsahom od -100 do +800 °C. Ideálny na meranie teploty vzduchu, povrchovej teploty ako aj ponornej.

 

 

testo 735-1/-2               Precízny teplomer                                                      Cenník

 

testo 735-1/-2 je precízny teplomer, ktorý  

- dosahuje systémovú presnosť do 0,05 °C a má merací rozsah

: -200...1370°C

-

na prístroj je možno pripojiť až 6 snímačov:

¨ 1 x veľmi presný snímač Pt 100  s meracím rozsahom : -40...300 °C a presnosťou 0,05 °C (0,01...100°C)

 

¨ 2 x rýchle termočlánkové snímače (TC Typ K + T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )

¨ 3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možné okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, DT.  Pri prekročení nastavených hodnôt sa odvodí akustický alarm.

Model testo 735-2 má pamäť na 10 000 hodnôt a teda umožňuje nastaviť profily registrácie hodnôt:

-         až do 99 meracích bodov (priradiť merané hodnoty ku odpovedajúcim meracím bodom )

-         naprogramovať cyklus dlhodobého zberu údajov

-         pomocou PC sa dajú hodnoty ďalej archivovať, analyzovať a dokumentovať

 

 

 

testo 805          Mini IR teplomer                                                                    Cenník

testo 805 je kompaktný IR teplomer, ktorý sadne do každého vrecka  a je vždy poruke, teda ideálny  pre kontrolu tovaru na vstupe a pri kontrole chladiacich boxov v chladničkách Rovnako je ideálny na rýchle premeranie teploty v potravinárskom sektore a v domácnostiach.

 

 

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

 

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C

 

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť

 

testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!                                                                                          Cenník

 

testo 830-T4  sa vyznačuje optikou s pomerom L:D = 30:1 a vyššou presnosťou.  Zameranie je dvojlúčovým laseom a                                                                                           

Cenník

 

testo 826-T1     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 826-T1 je bezdotykový IR teplomer určený na rýchlu kontrolu balených potravín. Nastaviteľný alarm ( blikajúci displej ) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C.

 

testo 826-T2     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                                       Cenník

 

testo 826-T2 je podobne ako testo 826-T1 bezdotykový IR teplomer určený na rýchlu kontrolu balených potravín. Má naviac zameranie pomocou laserového lúča. Nastaviteľný alarm ( zvukový) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C.

 

 

testo 826-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer ) s vpichovým hrotom      Cenník

 

testo 826-T3 je kombinovaný bezdotykový IR teplomer spolu s  vpichovým hrotom určený na rýchlu kontrolu balených a nebalených potravín s možnosťou merať teplotu aj v jadre potravín. Nastaviteľný alarm ( blikajúci displej) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C/+230 °C vpichový snímač.

 

 

testo 826-T4     Bezdotykový teplomer ( pyrometer ) s vpichovým hrotom      Cenník

 

testo 826-T4 je kombinovaný bezdotykový IR teplomer spolu s  vpichovým hrotom určený na rýchlu kontrolu balených a nebalených potravín s možnosťou merať teplotu aj v jadre potravín. Má naviac zameranie pomocou laserového lúča. Nastaviteľný alarm ( zvukový ) indikuje prekročenie medznej hodnoty. Merací rozsah -50...+300°C/+230 °C vpichový snímač.

 

testo 845-T1/-T2           Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

 

testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

 

tabuľka emisivity  v tabuľke je uvedené triedenie materiálov a typické hodnoty emisivity

 

 

 

testo 174                      Záznamník teploty                                                      Cenník

nimizáznamník  testo 174 dovoľuj zaznamenávať teplotu v miestnostiach a preto je ideálny pri sledovaní termostatických ventilov a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od –30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.

• Presné meranie teploty s pamäťou na 3900 hodnôt

• Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty

• Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

 

 

testo 175-T1                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 7800 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-T2                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T2 je dvojkanálový záznamník teploty s pamäťou až 16000 hodnôt. Má vstup pre jeden externý snímač teploty. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne ( 1x internú a 1 x externú ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-T3                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T3 je dvojkanálový záznamník teploty pomocou dvoch externých snímačov s pamäťou až 16000 hodnôt. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne (2 x externá ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 547                      Univerzálna IR tlačiareň                                                         

Univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania

 

 

testo 575                      Rýchla IR tlačiareň                                                    

• Rýchla tlačiareň s tlačou až 6riadkov/s.

• Tlač tabuliek/grafov

• Vytlačenie Info/celej pamäte

• určenie sekcie, ktorá sa má vytlačiť

• Voľba jazyka

• možnosť použiť samolepky testo

 

 

E adapter         Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ·meranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.

 

 

testo 950          Referenčný teplomer                                                              Cenník

Prístroj referenčnej triedy umožňuje merať všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 950 podobne ako 400 má pamäť a spolupracuje s PC. Meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V.

 

Stacionárne snímače teploty   výber snímačov                                             

Schéma výrobného programu testo – stacionárne snímače teploty pre priemyselné aplikácie.

 


Snímače s rádiovým prenosom

Popis a triedenie snímačov teploty s rádiovým prenosom. Nová generácia snímačov pre kompaktné a profi prístroje, napr. testo 922/925/735...