Meracie prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk

 (Measuring Instruments For Indoor Air Quality Light And Sound) (pdf 1,4 MB)

 

Úvod                Princíp merania kvality vnútorného ovzdušia a ďalších veličín

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov na meranie kvality vnútorného ovzdušia

 

 

testo 316-1       Detektor úniku plynu                                                              Cenník

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt 200 ppm a 10 000 ppm. Napájanie z 9 V batérie.

 

testo 316-2       Detektor úniku plynu s vizualizáciou                                        Cenník

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt 200 ppm a 10 000 ppm. Napájanie z 9 V batérie.

 

 

testo 317-1       Detektor úniku plynu                                                              Cenník

Elektronický detektor úniku spalín. Rýchle a efektívne zistenie netesnosti komína a dymovodov. Optická a zvuková signalizácia úniku spalín.

 

testo 317-2       Detektor úniku plynu                                                              Cenník

Veľmi praktický detektor úniku plynu na rýchlu kontrolu spojov plynových rozvodov a spojov s displejom.

Zobrazuje koncentráciu plynu pomocou stĺpcového grafu. Senzor je kontrolovaný auto testom po zapnutí. Pripravenosť prístroja je signalizovaná zvukovým signálom. Prekročenie  medznej hodnoty  sa signalizuje zvukovo.

 

testo 317-3       CO monitor                                                                            Cenník

Elektronický monitor CO s meracím rozsahom 0...2000 ppm. CO ročná záruka na senzor CO. Zvukovo a opticky signalizuje prekročenie medznej hodnoty. Ideálny na ochranu pred nebezpečenstvom otravy CO.

 

Gas detektor    detektor úniku plynov                                                            Cenník

 

Detektor plynu testo je viacrozsahový detektor výbušných plynov: metán, propán a vodík. Zvukový signál oznamuje prekročenie dolnej medze výbušnosti. A spojitý tón varuje na dosiahnutie medze výbušnosti.

 

 

testo 315-1       CO monitor /teplomer/tlakomer/meranie ionizačného prúdu  Cenník

Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Okrem toho meria aj teplotu, ionizačný prúd a diferenčný tlak/ťah. Komplexný nástroj pre nastavovanie kotlov a vykurovacích spotrebičov a spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm, tlak: +- 40/200 hPa, prúd: +-100 uA, teplota: 0...600 °C.

 

testo 315-2       CO monitor                                                                            Cenník

Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm.

 

testo 535          CO2 monitor                                                                          Cenník

testo 535 je výkonný prístroj na meranie koncentrácie CO2 v okolí. je určený najmä na vyhodnotenie kvality pracovného prostredia v kanceláriách, úradoch... Vhodný na rýchle zistenie kvality vetrania a klimatizácie v moderných budovách. Možnosť vytlačenia výsledkov na IR tlačiareň. Merací rozsah CO2: 0...10 000 ppm

 

testo 545          Luxmeter                                                                                Cenník

Luxmeter testo 545 meria intenzitu osvetlenia. Prístroj má v sebe výpočet priemernej hodnoty, pamäť a dovoľuje definovať miesto merania. Výsledky možno vytlačiť na IR tlačiareň.

 

testo 815/ testo 816                  Hlukomer                                                        Cenník

testo 815 je ideálny hlukomer na denné použitie. Určený na meranie v klimatizáciii, vykurovaní, kontrole hluku na  diskotékach, strojoch alebo hluku spaľovacích systémoch

testo 816 je v porovnaní s testo 815 väčší model s niekoľkými dôležitými predmostiami. Ideálny na meranie v pracovnom prostredí   a meran9 3umu v 6ivotnom prostred9.

 

Spoločné rysy testo 815/816

• Presnosť triedy 2 podľa IEC 60651

• Jednoduché nastavovanie (pomocou skrutkovača)

• frekvenčné váhové charakteristiky A a C

• pamät na Maxi a min hodnoty

• závit na pripojenie statívu  (1/4 inch)

Výhody testo 816

•  Pripínateľný čas merania Fast/ Slow

• Automatické prepnutie rozsahu

• podsvietenie displeja

• napájanie aj zo siete

• stĺpcový graf- BarGraph

• AC výstup na zapisovač alebo zosilňovač

• DC výstup s citlivosťou 10 mV/dB na pripojenie záznamníkov

 

testo 318-2S/-1S           Endoskopy                                                                 Cenník

Ohybné endoskopy testo 318 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď.

Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly. Priemer vlnovodu 6 mm, dĺžka 457/917 mm..

 

testo 319          Endoskop                                                                              Cenník

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď.

Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly.

Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °

 

testo 547          Univerzálna IR tlačiareň                                                                                 

Univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania

 

E adapter         Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ·meranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.

 

testo 400          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy                  Cenník

Prístroj referenčnej triedy umožňuje merať všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 400 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkosť a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak, rýchlosť prúdenia a prietok.