Meracie prístroje pre analytiku kvapalín

 (Measuring Instruments for Analysis) (pdf 0,6 MB)

 

Úvod                Princíp merania pH a vodivosti

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie pH a vodivosti.

 

testo 205          Jednoručný pH meter                                                             Cenník

Robustný vpichový prístroj na meranie pH/°C s automatickou kompenzáciou na teplotu.

Odolný vpichový hrot je bez možnosti výmeny a nie je citlivý na znečistenie a prach vďaka kvalitnej diafragme.

 

testo 206-pH1   Kompaktný pH meter – ponorný                                             Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má vymeniteľnú elektródu pH/°C. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

 

testo 206-pH2   Kompaktný pH meter – vpichový                                            Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má vymeniteľnú elektródu pH/°C. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

 

testo 206-pH3   Kompaktný pH meter – s externými elektródami                     Cenník

Jedná sa o kombinovaný pHmeter a teplomer, s meracím rozsahom pH 0...14 a teplota 0...60°C ( do 5 minút až do +80 °C ), presnosť prístroja je ± 0,02 pH / 0,4 °C a rozlíšenie pH je 0,01 pH a v prípade teploty 0,1 °C.   pHmeter je s automatickou kompenzáciou na teplotu. Výhodou modelu je, že má možnosť pripojiť extrené pH elektródy pomocou BNC konektora. Napájanie prístroja je realizované batériou CR 2032 so životnosťou asi 80 hodín. Batéria je šetrená funkciou automatického vypínania po 10 minútach merania. Ako súčasť zostavy sa dodáva ABS ochranný kryt s krytím IP68, ďalej držiak na opasok.

Ovládanie a nastavovanie pHmetra sa realizuje pomocou 3 tlačidiel a veľkého LCD displeja. Kalibrácia sa možná 1/2/3 bodová. PHmeter zobrazuje opotrebenie pH elektródy a upozorňuje na potrebu jej výmeny. Uskladňovací roztok je na báze gelového prípravku, ktorý ma veľkú prednosť v tom, že nedochádza k jeho potenciálnemu vyliatiu.

 

testo 230          univerzálny pH meter/teplomer a merač redox potenciálu       Cenník

Kompaktný precízny prístroj testo 230, s možnosťou výberu rôznych typov snímačov pre všetky aplikácie. Je to súčasne veľmi presný teplomer pre rozsah teplôt -50...+150 °C s možnosťou pripojenia snímačov teploty pre rôzne médiá. Presnosť prístroja  je +- 0,01 pH, +- 0,2 °C (-25...+75 °C),+- 1 mV, rozlíšenie 0,01 pH/0,1 °C/1 mV. Rozmery prístroja sú 168x72x27 mm a hmotnosť 270 g. Prístroj má 2 -riadkový displej s možnosťou prepínania zobrazených veličín a auto - off funkciu automatického vypínania. Napájanie prístroja je z 9 V batérie, životnosť batérie je asi 100 h.

 

testo 240          univerzálny prístroj na meranie vodivosti/teploty                   Cenník

Kompaktný precízny prístroj testo 240, s možnosťou výberu snímačov pre všetky aplikácie. Je to súčasne veľmi presný teplomer pre rozsah teplôt -50...+150 °C s možnosťou pripojenia snímačov teploty pre rôzne médiá. Merací rozsah prístroja 0,001...+200 mS/cm, 0,001...+300 mS/cm. Rozlíšenie prístroja  je 0,01 uS/cm /  0,1 °C. Presnosť pre vodivosť je +- 1% z meranej hodnoty a pre teplotu +- 0,2 °C (-25...+75 °C). Okrem to prístroj priamo meria aj obsah soli NaCl v kvapalnom roztoku v rozsahu 1 mg/...200g/l NaCl s rozlíšením 0,1 mg/l, presnosť +- 1,2 % z meranej hodnoty.

Rozmery prístroja sú 168x72x27 mm a hmotnosť 270 g. Prístroj má 2 -riadkový displej s možnosťou prepínania zobrazených veličín a auto - off funkciu automatického vypínania. Napájanie prístroja je z 9 V batérie, životnosť batérie je asi 100 h.

V ponuke testo sú dve vodivostné elektródy  aniekoľko snímačov teploty.

 

Príslušenstvo ku pH    tlmivé roztoky