Meracie prístroje na meranie tlaku a pre chladiacu techniku

 (Measuring Instruments for Pressure and Refrigeration) (pdf 0,8 MB)

 

Úvod                Princíp merania tlaku

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie tlaku a vákua

 

 

 

 

testo 510               Diferenčný tlakomer                                                   Cenník

Malý, kompaktný diferenčný tlakomer s kompenzáciou teploty a praktickou obsluhou pomocou 3 tlačidiel.

•  niekoľko prepínateľných jednotiek: Pa/hPa, mmH2O, mmHg, inH2O, psi

• Pripojenie pomocou hadičiek s priemerom 4 mm a 6 mm

Ideálny na meranie tlaku  a prietoku v klimatizácii a ventilácii,  pri meraní rýchlosti možnosť nastaviť hustotu meraného média. Merací rozsah: t0 až 100 hPa s presnoťou na +- 3 Pa.

Možnosť zobrazovať hodnotu aj v Pa pre zvolenú jednotku. Kompenzácia teploty a silný magnet na zadnok kryte. Mernaie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky

( zadávanie mernej hmotnosti vzduchu)

 

 

testo 511               Absolútny tlakomer                                                    Cenník

Meranie absolútneho tlaku v orzsahu 300...1200 hPa s presnosťou +- 3 hPa. Výpočet barometrického tlaku vzduchu a barometrickej nadmorskej výšky, 

 

testo 512             Diferenčný tlakomer                                                                                     Cenník

Novinka testo 512 meria diferenčný tlak a súčasne aj rýchlosť. Jednoduché odčítanie na podsvietenom displeji. Možnosť tlačiť namerané hodnoty na mieste merania spolu s časom , min a max. hodnotami. testo 512 má dva prepínateľné rozsahy rýchlosti: m/s a fpm. Pre tlak je 8 volitelných jednotiek: kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg.

Možnosť zobraziť strednú hodnotu, min. a max., zastaviť meranie HOLD a zadanie hustoty meraného média pri rýchlosti. Tlač meraných hodnôt s uvedením dátumu, času, max a min hodnôt

 

 

testo 312-2/-3               Diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových   Cenník            

a vodovodných rozvodov

Ddiferenčný tlakomer testo 312-2, s interným snímačom tlaku -40 ...+40/ -100...+100 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Merané údaje je možno ukladať  do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

Model testo 312-3 je s meracím rozsahom -300...+300 /-6000...+6000 hPa je ideálny na meranie tesnosti vodovodných rozvodov.

 

 

testo 525                      Presný diferenčný tlakomer                                        Cenník

Najpresnejší tlakomer diferenčného tlaku pre profesionálov v priemysle s presnosťou 0,05 % z m.r.  Testo 525 má všetky tie funkcie, ktoré vyžadujú profesionálni užívatelia od prístroja tejto kategórie. Možnosť prenosu údajov do PC.

 

 

 

 

testo 521-1/-2               Presný  prístroj na meranie tlaku                                Cenník            

Presný teplomer a diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom tlaku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1.

Pomocou extrenej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s. Možnosť pripojiť externé sondy s meraním tlakov až do 400 bar naviac možno pripojiť aj iné snímače pomocou rozhrania 4....20 mA.

Merané údaje je možno ukladať  do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky merať rýchlosť prúdenia  od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno merať prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti.

 

testo 526-1/-2               Referenčný prístroj na meranie tlaku a teploty            Cenník            

Veľmi presný teplomer a diferenčný tlakomer testo 526, s interným snímačom tlaku 0 ...2000 hPa je ideálny pre meranie tlakov v . testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 526-1 s interným snímačom v triede 0.1, testo 526-2 s interným snímačom v triede 0.05. Pomocou extrenej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s. Možnosť pripojiť externé sondy s meraním tlakov až do 400 bar, naviac možno pripojiť aj iné snímače pomocou rozhrania 4....20 mA.

Merané údaje je možno ukladať  do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

 

 

 

testo 523                      Základný prístroj pre servis a údržbu v chladiacej technike                Cenník

Analyzátor chladenia testo 523 je určený pre servis a údržbu klimatizačných a chladiacich zariadení a a tepelných čerpadiel:

Má možnosť tlače na mieste merania pomocou IR tlačiarne testo (dodávka na želanie).

Kvalitné snímače tlaku merajú vysoký i nízky tlak a teplotu.

Tlakové senzory sú tepelne kompenzované.

Prístroj realizuje výpočet prehriatia a podchladenia v reálnom čase.

Podsvietený displej a prehľadovým okienkom.

· dvojcestný ventil s prehľadovým okienkom

· 1 konektor na externý snímač teploty 

· v pameti prístroja je uložených 30 chladiv

 

testo 556   Profesionálny analyzátor chladenia                                                             Cenník  

Výkonný profesionálny analyzátor chladneia testo 556-1/-2 s 4 cestným ventilovým blokom a dvoma tlakovými snímačmi ma možnosť pripojiť 4 snímače teploty . Je určený na servis a údržbu klimatizačných a chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel, s možnosťou profesionálnej dokumentácie.

Oproti testo 523 má naviac:

-   4cestný ventil s prehľadovým okienkom

-    možnosť pripojenia 4 snímačov teploty 

-    možnosť pripojenia rádiových snímačov teploty s dosahom do 20 m,

-    v pamäti má uložené charakteristiky 30 chladív a ďalšie chladivá je možno pridávať z internetu

-    pamäť na 60 0000 hodnôt, možnosť využitia programu na vyhodnotenie EasyKool

-    prepojenie s PC

-    široký sortiment príslušenstva

Vyrába sa v 2 veriách:  verzie 556-1 s mosadzným šrúbením a testo 556-2 so šrúbením z nehrdzavejúcej ocele aj pre chladiva NH3(čpavok)

 

testo 560          Profesionálne riešenie pre uvádzanie chladiacich zariadení do prevádzky    Cenník

Najvýkonnejších analyzátor chledenia - Profesionálne riešenie pre uvádzanie chladiacich zariadení do prevádzky, servis a údržbu

Prístroj testo 560 s vakuovým snímačom je určený ku vákuovaniu zariadení a chladiacich okruhov. Zároveň umožňuje vykonávať merania, teda servis a údržbu  ako s testo 556-1/-2.

Má naviac ako testo 523 a testo 556 :

· snímač vákua / pre vákuovanie chladiaceho okruhu a uvádzanie do prevádzky

· snímač absolútneho tlaku a funkcie dopočítavania a zobrazenia teploty odparovania vody ( pre správne posúdenie vákuovania) 

· snímač vákua je vybavený špeciálnym ventilom na ochranu proti preťaženiu

- možnosť pripojenia digitálnej váhy na váženie spotrebovaného množstva chladiva - plného množstva chladiva

- možnosť pripojiť externý snímač tlaku oleja v kompresore a snímač prúdu 

 

Vyrába sa v 2 veriách:   560-1 s mosadzným šrúbením a testo 560-2 so šrúbením z nehrdzavejúcej ocele aj pre chladiva NH3(čpavok)

 

 

6340_01

testo 6340        prevodník diferečného tlaku                                                   Cenník

Prevodníky diferenčného tlaku testo 6340 predstavujú perfektné riešenie najmä pre veľmi nízke diferenčné tlaky (0..10 Pa alebo 0..50 Pa). Vyznačujú sa najvyššou stabilitou nulového bodu pre meranie vzdušnín a neagresívnych plynov. V ponuke sú však aj prevodníky do rozsahu až 1.000 mbar. Cieľovou skupinou je tieto prevodníky sú predovšetkým priestory s požiadavkou na vysokú čistotu.

dP prevodníky testo 6340 sú spolu s prevodníkmi relatívnej vlhkosti a  teploty Hygrotest 600/650 ideálnym riešením pre projektantov čistých priestorov, pre spoločnosti, ktoré stavajú čisté priestory a aj pre koncových užívateľov, ako sú farmaceutické spoločnosti alebo výrobcovia polovodičov a elektroniky.

 

testo 6440

testo 6440                    Prietokomery stlačeného vzduchu                              Cenník            

Novinka testo pre meranie prietoku stlačeného vzduchu. Testo 6440sa ponúka v štyroch verziách – priemeroch pripojenia na potrubie, od najkompaktnejšieho pripojenia, dodávané spolu s elektronikou, ktorá zaisťuje všetky potrebné výstupy signálov. Integrovaná vstupná a výstupná trasa média dovoľuje optimálnu presnosť merania. Termický senzor vyrobený zo sklom pasívovanej keramiky ponúka súčasne robustnosť a najrýchlejšie odozvy. Priemery:

o        0,25 až 75 Nm3/h, testo 6441, (DN 15)

o        0,75 až 225 Nm3/h, testo 6442, (DN 25)

o        1,3 až 410 Nm3/h, testo 6443, (DN 40)

o        2,3 až 700 Nm3/h, testo 6444, (DN 50)