Meracie prístroje na analýzu spalín a vykurovanie

 (Measurement Engineering for Heating and Installation) ( pdf 1,8 MB)

 

 

Úvod                Prehľad meracích prístrojov na analýzu spalín a kontrolu vykurovania

Stále je aktuálna požiadavka na objektívnu kontrolu a nastavenie zdrojov tepla, znižovanie spotreby a emisií.  Voľba správneho meracieho prístroja a porovnanie technických parametrov

 

 

testo 327-1/-2  Univerzálny analyzátor spalín                                                 Cenník

testo 327-1 je základný analyzátor z ponuky testo. Umožňuje presne merať účinnosť spaľovania, °C, O2, CO2, CO a komínový ťah. Displej má silné LED podsvietenie a zobrazuje merané hodnoty na 4 riadkoch, čím garantuje pohodlné odčítanie aj v zhoršených svetelných podmienkách. Prístroj sa jednoducho ovláda , má menu v CZ  a tvar prístroja sa vyznačuje výbornou ergonómiou odolnosťou. Na kryte sú silné magnety.

Hlavné výhody testo 327-1:

•jednoduchá navigácia menu

• 4 riadkový displej s LED podsvietením

• Tlač na IR tlačiareň

• vstavaná nádobka kondenzátu

• certifikovaný podľa TÜV By RgG 253 na 1. BImSchV

• certifikovaný podľa EN 50379 Part 2 pre O2, °C, hPa

• certifikovaný podľa EN 50379 Part 3 pre CO

• Malá Li-ion akubatéria (1200 mA, prevádzka do 5 h možno nabíjať v prístroji aj mimo

• Bajonetové uchytenie plynovej sondy ku prístroju

• meranie COokolia pomocou plynovej sondy

• meranie O2 v koaxiálnych dymovodoch (hodnota sa dá uschovať do protokolu)

• oddelené meranie AT- teploty okolia

• meranie CO neriedené (hodnota sa dá uschovať do protokolu)

• mernaie komínového ťahu

• voľba 8 palív

• Krytie IP 40

 

testo 327-2 je servisný analyzátor, ktorý meria účinnosť spaľovania, °C, O2, CO2, CO a komínový ťah. Naviac oproti testo 327-1 má  testo 327-2 pamäť na 20 meraných blokov 

a meranie diferečného tlaku, meranie diferenčnej teploty ( napr.  výstupnej a vratnej teploty) alebo meranie diferečného tlaku ( meranie tlaku plynu v horáku ). Certifikovaný podľa EN

50379 Part 2 vďaka novému senzoru CO s kompenzáciou na H2. Má naviac IrDa rozhranie na komunikáciu s Pocket PC.

• Predĺžená životnosť senzorov do 3 rokov

• Diagnostika prístroja a senzorov 

• IR a IRDA rozhranie na IR tlačiareň a spojenie s Pocket PC

• príprava na Bluetooth

• meranie Δ T 

• mernaie Δ P : 2 meracie rozsahy

• pamäť na 20 blokov

• Li-ion aku batérie (2,400 mA), 10 h prevádzka

• cerifikovaný podľa TÜV By RgG 254 na 1. BImSchV

• CO senzor s kompenzáciou na H2 

• oficiálne testy podľa EN standard 50379-2 pre °C;O2, hPa, Part 3 for CO

• rovnako na voliteľnú Part 2 pre CO s H2 kompenzáciou

 

 

testo 330-1LL      Výkonný prenosný analyzátor                                                Cenník

Jedinečné analyzátory spalín s predĺženou životnosťou senzorov až do 6 rokov pre O2 a CO podstatne

znižuje náklady na nové senzory. Najmenej jeden krát ušetríte senzory O2 a CO oproti typickým 

analyzátorom pri používaní tohto analyzátora. Nviac testo ponúka predĺženú záruku na celý prístroj na 4 roky (testo 330-1 LL s

meraním O2 a CO a plynovú sondu).

 

Hlavnou prednosťou týchto analyzátorov spalín je  schopnosť dialógu s obsluhou pri diagnostike porúch a ponúka široký rozsah informácii o stave senzorov, kondenzačnej nádobky, údržbe analyzátora...

• Výkonná diagnostika prístroja

• meranie O2, CO, NO, T, T,

• meria CO okolia

• meria CO2 okolia pomocou externej sondy

• deteguje únik plynu pomocou externej sondy

• meria P pri nastavení plynu  a komínový ťah

• počíta výkon plynového/olejového horáka

• pamäť na 200 meraných blokov včítane miesta merania

• rozhranie IRDA na prenos do PDA/Notebooku

• USB rozhranie na prenos údajov do PC

• certifikované podľa TÜV By RgG 250 pre 1. BlmSchV

• oficiálne testy podľa EN 50379-2 pre O2, °C, hPa 

• oficiálny test podľa  EN 50379-3 pre CO

• Data management pomocou programu easyheat software (PC) a easyheat.mobile (Pocket PC)

 

 

testo 330-2LL       Výkonný prenosný analyzátor spalín                                      Cenník

Pre extrémne prevádzkové merania s vysoko horákmi s vysokým obsahom CO je vďaka Testo patentovanej technológii možno merať až do 30,000 ppm.

• Vlastnosti podobne ako testo 330-1LL a naviac:

• Automatická kontrola tesnosti prístroja

• Inicializácia senzorov – nulovanie bez potreby vyberať sondu z dymovodu

• pamäť na 400 meraných blokov včítane miesta merania a systémového čísla

• rozhranie na pripojenie ku kotlu a jeho diagnostika

 

príslušenstvo ku testo 330-1LL/-2LL

 

 

testo 905-T2                             dotykový teplomer                                          Cenník

jeden z najrýchlejších dotykových teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosťou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny na rovné aj nerovné povrchy.

 

testo 925                      1-kanálový teplomer                                                   Cenník

1 kanálový teplomer testo 925 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno merať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. NA testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min.

 

testo 922                      diferenčný teplomer                                                   Cenník

Podobne ako testo 925 avšak dvojkanálový teplomer. Možnosť použiť aj bezdrôtové snímače teploty . Na IR tlačiareň sa dá vytlačiť aktuálna hodnota, min a max hodnoty v nastavenom cykle, tzv cyklickej tlače, napr. každú minútu.

 

 

..\cennik\testo_830-T3.pdf

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník+Cenník

 

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C

 

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť

 

testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!

 

testo 845-T1/-T2           Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

 

testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínateľnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnosť pripojiť externé snímače, optický/akustický alarm, pamäť meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

 

testo 174                      Záznamník teploty                                                      Cenník

nimizáznamník  testo 174 dovoľuj zaznamenávať teplotu v miestnostiach a preto je ideálny pri sledovaní termostatických ventilov a ďalších meraniach kde je potrebné posúdiť zmeny teploty od –30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvolať: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnosť batérie.

• Presné meranie teploty s pamäťou na 3900 hodnôt

• Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty

• Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

testo 175-T3                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T3 je dvojkanálový záznamník teploty pomocou dvoch externých snímačov s pamäťou až 16000 hodnôt. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne (2 x externá ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 606                      vlhkomer dreva a stavebných materiálov                    Cenník

Mini vlhkomer dreva a stavebných materiálov. Merací rozsah : drevo -  6 to 44%, stavebné materiály – 0,2...2 %.

 

testo 510          Kompaktný diferenčný tlakomer                                             Cenník

Malý, kompaktný diferenčný tlakomer s kompenzáciou teploty a praktickou obsluhou pomocou jediného tlačidla.

• 5 prepínateľných jednotiek: Pa/hPa, mmH2O, mmHg, inH2O, psi

• Pripojenie pomocou hadičiek s priemerom 4 mm a 6 mm

Ideálny na meranie tlaku  a prietoku v klimatizácii a ventilácii,  pri meraní rýchlosti možnosť nastaviť hustotu meraného média

 

testo 312-2/-3               Diferenčný tlakomer na meranie tesnosti plynových   Cenník

a vodovodných rozvodov

Ddiferenčný tlakomer testo 312-2, s interným snímačom tlaku -40 ...+40/ -100...+100 hPa je ideálny pre meranie tlaku v plynových rozvodoch. Merané údaje je možno ukladať  do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

Model testo 312-3 je s meracím rozsahom -300...+300 /-6000...+6000 hPa je ideálny na meranie tesnosti vodovodných rozvodov.

 

 

testo 316-1       Detektor úniku plynu                                                              Cenník

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt 200 ppm a 10 000 ppm. Napájanie z 9 V batérie.

 

 

testo 317-1       Detektor úniku plynu                                                              Cenník

Elektronický detektor úniku spalín. Rýchle a efektívne zistenie netesnosti komína a dymovodov. Optická a zvuková signalizácia úniku spalín.

 

testo 317-2       Detektor úniku plynu                                                              Cenník

Veľmi praktický detektor úniku plynu na rýchlu kontrolu spojov plynových rozvodov a spojov s displejom.

Zobrazuje koncentráciu plynu pomocou stĺpcového grafu. Senzor je kontrolovaný auto testom po zapnutí. Pripravenosť prístroja je signalizovaná zvukovým signálom. Prekročenie  medznej hodnoty  sa signalizuje zvukovo.

 

testo 317-3       CO monitor                                                                            Cenník

Elektronický monitor CO s meracím rozsahom 0...2000 ppm. CO ročná záruka na senzor CO. Zvukovo a opticky signalizuje prekročenie medznej hodnoty. Ideálny na ochranu pred nebezpečenstvom otravy CO.

 

Gas detektor    detektor úniku plynov                                                            Cenník

 

Detektor plynu testo je viacrozsahový detektor výbušných plynov: metán, propán a vodík. Zvukový signál oznamuje prekročenie dolnej medze výbušnosti. A spojitý tón varuje na dosiahnutie medze výbušnosti.

 

testo 315-1       CO monitor /teplomer/tlakomer/meranie ionizačného prúdu  Cenník

Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Okrem toho meria aj teplotu, ionizačný prúd a diferenčný tlak/ťah. Komplexný nástroj pre nastavovanie kotlov a vykurovacích spotrebičov a spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm, tlak: +- 40/200 hPa, prúd: +-100 uA, teplota: 0...600 °C.

 

testo 315-2       CO monitor                                                                            Cenník

Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm.

 

testo 319          Endoskop                                                                              Cenník

Ohybný endoskop testo 319 a testo 318 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď.

Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly.

Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °