Meracie prístroje na meranie vlhkosti

(Measuring Instruments for Humidity) (pdf 1,8 MB)

 

Úvod                Princíp merania rýchlosti vlhkosti

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie vlhkosti

 

Huminátor       Kalibrátor vlhkosti                                                                  Cenník

Unikátny kalibračná komora na kalibráciu vlhkosti. Možnosť meniť prevádzkovú teplotu v rozsahu od +15 do +40°C a vlhkosti 5...95 % r.v.

 

testo 608-H1/-H2           Vlhkomer/teplomer

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu.                             Cenník

Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.

 

testo 605-H1              vlhkomer/teplomer                                                     Cenník

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosťou. Veľmi stabilný senzor vlhkosti zaisťuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C Tw (testo 605-H2)

 

testo 606                      vlhkomer dreva a stavebných materiálov                    Cenník

Mini vlhkomer dreva a stavebných materiálov. Merací rozsah : drevo -  6 to 44%, stavebné materiály – 0,2...2 %.

 

Kufor na meranie vlhkosti                   vlhkomer stavebných materiálov        

Mini vlhkomer dreva a stavebných materiálov. Merací rozsah : drevo -  6 to 44%, stavebné materiály – 0,2...2 %.

 

testo 625          kompaktný vlhkomer                                                              Cenník

testo 625 je prístroj na meranie

vlhkosti/teploty, teploty rosného bodu.

-         má flexibilnú vlhkostnú sondu: možnosť jej demontáže z prístroja a použitie v sonde s rádiovým prenosom

-         vyznačuje sa meracím rozsahom

: 0...+100 %r.v., -10...+60 °C a presnosťou: +/-2,5 %r.v. (+5...95 %r.v.).

Pomocou tohto prístroja je možné súčasne merať teplotu, relatívnu vlhkosť, mokrú teplotu a teplotu rosného bodu. Testo garantuje 2 ročnú stabilitu vlhkostného senzora.

Prístroj má tlačidlo na nastavenie Max-/ Min-/ Hold, má automatické vypínanie Auto-Off funkciu, podsvietený displej, ako príslušenstvo sa dodáva ochranný kryt TopSafe na ochranu proti prachu a nárazom. Je to ideálny prístroj na monitorovanie klímy.

 

testo 635-1/-2   profesionálny vlhkomer                                                         Cenník

testo 635-1/-2 je prístroj na meranie

vlhkosti/teploty, obsahu rovnovážnej vlhkosti materiálov. teploty rosného a tlakového rosného bodu a tlaku..

Na displeji sa zobrazuje r.v. (relatívna vlhkosť) - %, td (teplota rosného bodu) - °C,  tm (mokrá teplota ) - °C, pabs ( absolútny tlak ) – Pa.

Rovnako

 ako aj séria testo 735-1/-2 umožňuje pripojiť až 6 snímačov

¨ 1 x vlhkosť, (štandardne vzdušná vlhkosť ), povrchová vlhkosť, absolútny tlak, teplotu tlakového rosného body ( teda aj vlhkosť ) a vlhkosť materiálov 

 

¨  1 x termočlánkový snímač (TC Typ K & T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )

¨  3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možno okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, DT voči teplote rosného bodu a materiálovú vlhkosť.

Výsledky je možné tlačiť v režime cyklickej tlače – testo 625-1 alebo práca s pamäťou je u testo 635-2 podobná ako u testo 735-2.

 

 

testo 645          Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy    Cenník

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti, meria aj tlak. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni

 

testo 650          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy                  Cenník

Prístroj referenčnej triedy umožňuje merať všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 650 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkosť a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak..

 

testo 547          Univerzálna IR tlačiareň                                                                                 

Univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania

 

E adapter         Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ·meranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.