Meracie prístroje na meranie otáčok

(Measuring Instruments for RPM)(pdf 0,5 MB)

 

Úvod                Princíp merania rýchlosti otáčok                                                       

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie otáčok

 

testo 465          bezdotykový otáčkomer                                                          Cenník

testo 465 je lacný, bezdotykový optický otáčkomer. Merací rozsah 1....99999 otáčok/min

 

         

testo 470          bezdotykový otáčkomer s mechanickými nadstavcami           Cenník

Univerzálny otáčkomer testo 470 je schopný merať otáčky bezdotykovo ako aj dotykovo. Ďalej umožňuje merať vzdialenosť a rýchlosť posuvu. Merací rozsah 1....99999 otáčok/min bezdotykovo, a 1...19 999 otáčok/min dotykovo, rýchlosť: 0.10 ...33.3 m/s; vzdialenosť: 0 ... 99.999 m.

 

 

testo 476          Kompaktný stroboskopický otáčkomer                                   Cenník

testo 476 je unikátny kompaktný stroboskopický otáčkomer s výkonnou výbojkou. Možnosť trigrovať externým signálom. Merací rozsah 30....12500 otáčok/min