K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 


Jedným z popredných nemeckých výrobcov prenosnej meracej techniky na meranie fyzikálnych a chemických veličín s 50 ročnou tradíciou je spoločnosť testo AG.

Meracie prístroje testo sa stávajú štandardom meracej techniky vo všetkých oblastiach použitia nielen pre dnešok, ale aj pre budúcnosť, potvrdzujú to svojimi parametrami a úžitkovými vlastnosťami.

Všetky prístroje profesionálnej triedy sa automaticky dodávajú s kalibračným alebo ciachovným protokolom. Na požiadanie je možné dodať kalibračné certifikáty ISO alebo DKD pre celý merací systém (prístroj a snímače) a to buď štandardné alebo špeciálne (meracie body volí zákazník).

Vysoká kvalita prístrojov je zaručená udeleným certifikátom kvality riadenia ISO 9001 a špeciálnymi akreditovanými kalibračnými laboratóriami firmy. Napríklad práve firma testo vlastní okrem DKD laborátorií na teplotu a vlhkosť ako jediná inštitúcia v Európe aj unikátne DKD kalibračné laboratórium na rýchlosť prúdenia.

Kvalitu prístrojov testo oceňujú mnohí užívatelia, napr. SPP, Slovtransgaz, SEI-EA, U. S. Steel Košice, s.r.o., Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Slovnaft, NCHZ,  ZSE, Chemes, mnohé bytové podniky, štátne zdravotné ústavy, atď.

Domáca stránka firmy Testo.