Viacfunkčné meracie prístroje

 (Multi-Function Measuring Instruments) (pdf 3,8 MB)

 

Úvod                Princíp merania rýchlosti prúdenia a prietokov                                 

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov pre meranie rýchlosti prúdenia

Popis princípu merania s termickou, vrtuľovou sondou a pomocou Prandtlovej rúrky

 

testo 445          Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy    Cenník

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni

 

testo 400          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy                  Cenník

Prístroj referenčnej triedy umožňuje merať všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 400 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkosť a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak, rýchlosť prúdenia a prietok.

 

testo 454          profesionálny dataloger - viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy                                                                                    Cenník

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni