Meracie prístroje na meranie chladiacich zariadení

(Measurement Solutions for Refrigeration Engineering) (pdf 1,7 MB)

 

Úvod                Použitie prístrojov testo v chladiarenských aplikáciách

Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov testo v chladiarenských aplikáciách

 

 

 

testo 523                      Základný prístroj pre servis a údržbu v chladiacej technike                Cenník

Analyzátor chladenia testo 523 je určený pre servis a údržbu klimatizačných a chladiacich zariadení a a tepelných čerpadiel:

Má možnosť tlače na mieste merania pomocou IR tlačiarne testo (dodávka na želanie).

Kvalitné snímače tlaku merajú vysoký i nízky tlak a teplotu.

Tlakové senzory sú tepelne kompenzované.

Prístroj realizuje výpočet prehriatia a podchladenia v reálnom čase.

Podsvietený displej a prehľadovým okienkom.

· dvojcestný ventil s prehľadovým okienkom

· 1 konektor na externý snímač teploty 

· v pameti prístroja je uložených 30 chladiv

 

testo 556   Profesionálny analyzátor chladenia                                                             Cenník  

Výkonný profesionálny analyzátor chladneia testo 556-1/-2 s 4 cestným ventilovým blokom a dvoma tlakovými snímačmi ma možnosť pripojiť 4 snímače teploty . Je určený na servis a údržbu klimatizačných a chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel, s možnosťou profesionálnej dokumentácie.

Oproti testo 523 má naviac:

-   4cestný ventil s prehľadovým okienkom

-    možnosť pripojenia 4 snímačov teploty 

-    možnosť pripojenia rádiových snímačov teploty s dosahom do 20 m,

-    v pamäti má uložené charakteristiky 30 chladív a ďalšie chladivá je možno pridávať z internetu

-    pamäť na 60 0000 hodnôt, možnosť využitia programu na vyhodnotenie EasyKool

-    prepojenie s PC

-    široký sortiment príslušenstva

Vyrába sa v 2 veriách:  verzie 556-1 s mosadzným šrúbením a testo 556-2 so šrúbením z nehrdzavejúcej ocele aj pre chladiva NH3(čpavok)

 

testo 560          Profesionálne riešenie pre uvádzanie chladiacich zariadení do prevádzky    Cenník

Najvýkonnejších analyzátor chledenia - Profesionálne riešenie pre uvádzanie chladiacich zariadení do prevádzky, servis a údržbu

Prístroj testo 560 s vakuovým snímačom je určený ku vákuovaniu zariadení a chladiacich okruhov. Zároveň umožňuje vykonávať merania, teda servis a údržbu  ako s testo 556-1/-2.

Má naviac ako testo 523 a testo 556 :

· snímač vákua / pre vákuovanie chladiaceho okruhu a uvádzanie do prevádzky

· snímač absolútneho tlaku a funkcie dopočítavania a zobrazenia teploty odparovania vody ( pre správne posúdenie vákuovania) 

· snímač vákua je vybavený špeciálnym ventilom na ochranu proti preťaženiu

- možnosť pripojenia digitálnej váhy na váženie spotrebovaného množstva chladiva - plného množstva chladiva

- možnosť pripojiť externý snímač tlaku oleja v kompresore a snímač prúdu 

 

Vyrába sa v 2 veriách:   560-1 s mosadzným šrúbením a testo 560-2 so šrúbením z nehrdzavejúcej ocele aj pre chladiva NH3(čpavok)

 

 

 

testo 435-1/-2/-3/-4        Profesionálny viacfunkčný anemometer                     Cenník                        

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlosť prúdenia, teplotu, vlhkosť, CO2, absolútny  a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripojiť aj bezdrôtové sondy.  Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäťou, PC softwarom a USB káblom.

 

testo 416          Kompaktný anemometer vrtuľový s teleskopom                     Cenník                        

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou vrtuľovou sondou na teleskope (max. 890mm). Zobrazuje aktuálny rýchlosť prúdenia a prietok jednoduchým zadaním prierezu kanála. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji.

 

testo 417          Kompaktný anemometer vrtuľový                                           Cenník                        

Kompaktný anemometer  so vstavanou vrtuľovou sondou o priemere Ø 100 mm. Meria rýchlosť prúdenia, teplotu a prietok.  Na displeji sa zobrazuje aj smer prúdenia.  Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Voliteľný nadstavec umožňuje efektívne merať  prúdenie na mriežkach ventilátorov a výustkách. Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji.

 

testo 425          Kompaktný anemometer termický s teleskopom                    Cenník                        

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou termickou sondou na teleskope. Meria  rýchlosť prúdenia, prietok a teplotu.  Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmraziť“ údaj na displeji.

 

 

testo 405-V1     Mini anemometer                                                                   Cenník            

Je prvý termický anemometer v tejto cenovej kategórii, ktorý dokáže merať rýchlosť prúdenia, prietok a teplotu

 

 

 

 

 

testo 635-1/-2   profesionálny vlhkomer                                                         Cenník

testo 635-1/-2 je prístroj na meranie

vlhkosti/teploty, obsahu rovnovážnej vlhkosti materiálov. teploty rosného a tlakového rosného bodu a tlaku..

Na displeji sa zobrazuje r.v. (relatívna vlhkosť) - %, td (teplota rosného bodu) - °C,  tm (mokrá teplota ) - °C, pabs ( absolútny tlak ) – Pa.

Rovnako

 ako aj séria testo 735-1/-2 umožňuje pripojiť až 6 snímačov

¨ 1 x vlhkosť, (štandardne vzdušná vlhkosť ), povrchová vlhkosť, absolútny tlak, teplotu tlakového rosného body ( teda aj vlhkosť ) a vlhkosť materiálov 

 

¨  1 x termočlánkový snímač (TC Typ K & T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )

¨  3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možno okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, DT voči teplote rosného bodu a materiálovú vlhkosť.

Výsledky je možné tlačiť v režime cyklickej tlače – testo 625-1 alebo práca s pamäťou je u testo 635-2 podobná ako u testo 735-2.

 

 

testo 625          kompaktný vlhkomer                                                              Cenník

testo 625 je prístroj na meranie

vlhkosti/teploty, teploty rosného bodu.

-         má flexibilnú vlhkostnú sondu: možnosť jej demontáže z prístroja a použitie v sonde s rádiovým prenosom

-         vyznačuje sa meracím rozsahom

: 0...+100 %r.v., -10...+60 °C a presnosťou: +/-2,5 %r.v. (+5...95 %r.v.).

Pomocou tohto prístroja je možné súčasne merať teplotu, relatívnu vlhkosť, mokrú teplotu a teplotu rosného bodu. Testo garantuje 2 ročnú stabilitu vlhkostného senzora.

Prístroj má tlačidlo na nastavenie Max-/ Min-/ Hold, má automatické vypínanie Auto-Off funkciu, podsvietený displej, ako príslušenstvo sa dodáva ochranný kryt TopSafe na ochranu proti prachu a nárazom. Je to ideálny prístroj na monitorovanie klímy.

 

 

testo 608-H1/-H2           Vlhkomer/teplomer                                                     Cenník

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu.

Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.

 

testo 605-H1                 vlhkomer/teplomer                                                     Cenník

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosťou. Veľmi stabilný senzor vlhkosti zaisťuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C Tw (testo 605-H2)

 

 

testo 735-1/-2               Precízny teplomer                                                      Cenník

 

testo 735-1/-2 je precízny teplomer, ktorý  

- dosahuje systémovú presnosť do 0,05 °C a má merací rozsah

: -200...1370°C

-

na prístroj je možno pripojiť až 6 snímačov:

¨ 1 x veľmi presný snímač Pt 100  s meracím rozsahom : -40...300 °C a presnosťou 0,05 °C (0,01...100°C)

 

¨ 2 x rýchle termočlánkové snímače (TC Typ K + T) ( zo širokej skupiny snímačov z programu testo )

¨ 3 x bezdrôtové snímače

Z meraných kanálov je možné okrem aktuálnych hodnôt zobraziť aj hodnoty Max / Min / stredná, DT.  Pri prekročení nastavených hodnôt sa odvodí akustický alarm.

Model testo 735-2 má pamäť na 10 000 hodnôt a teda umožňuje nastaviť profily registrácie hodnôt:

-         až do 99 meracích bodov (priradiť merané hodnoty ku odpovedajúcim meracím bodom )

-         naprogramovať cyklus dlhodobého zberu údajov

-         pomocou PC sa dajú hodnoty ďalej archivovať, analyzovať a dokumentovať

 

testo 925                      1-kanálový teplomer                                                   Cenník

1 kanálový teplomer testo 925 so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno meriať aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. NA testo IR tlačiareň možno tlačiť aktuálne hodnoty, ako aj max/min.

 

testo 922                      diferenčný teplomer                                                   Cenník

Podobne ako testo 925 avšak dvojkanálový teplomer. Možnosť použiť aj bezdrôtové snímače teploty . Na IR tlačiareň sa dá vytlačiť aktuálna hodnota, min a max hodnoty v nastavenom cykle, tzv cyklickej tlače, napr. každú minútu.

 

testo 110                      presný teplomer                                                         Cenník

teplomer testo 110 bol špeciálne vyvinutý pre meranie teplôt v chladiacich boxoch, skladoch a v exteriéri. Na veľkom displeji s podsvietením  zobrazuje aktuálnu hodnotu, min a max hodnoty. Umožňuje tlač na IR tlačiareň a rádiové pripojenie bezdrôtových snímačov. Má zvukový alarm prekročenia meraných hodnôt.

 

testo 905-T2                             dotykový teplomer                                          Cenník

jeden z najrýchlejších dotykových teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosťou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnosť +- 1 °C. Ideálny na rovné aj nerovné povrchy.

 

Mini teplomer                         vpichový teplomer                                          Cenník

Rýchly vpichový/ponorný teplomer na meranie v kvapalinách, práškoch a vzduchu. Jednoduché a ľahké odčítanie vďaka veľkému displeju • Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnosť +- 1 °C

 

Mini teplomer                         dotykový teplomer                                          Cenník

Rýchly dotykový teplomer na meranie dotykovej teploty rovných povrchov. •Jednoduché a ľahké odčítanie vďaka veľkému displeju • Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnosť +- 1 °C

 

Samolepiace pásiky                samolepiace pásiky na meranie teploty          Cenník                                                           

Termopásiky testoterm sú samolepiace fólie s možnosťou merať teplotu pohyblivých časti,  pri dlhodobom monitorovaní alebo na malých súčiastkach.

 

Samolepiace indikátory           samolepiace indikátory na meranie teploty     Cenník

Samolepiace body                   samolepiace body na meranie teploty             Cenník

 

Samolepiace fólie                    samolepiace fólie na meranie teploty              Cenník

 

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

 

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Merací rozsah -30...+400°C

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastaviteľná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnosť pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty. Merací rozsah -30...+400°C/-50...500°C dotyková časť

 

testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje merať z plochy o priemere 2 mm na vzdialenosť 25 mm!

 

testo 319                      Endoskop                                                                   Cenník

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď.

Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly.

Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °

 

testo 815/ testo 816                  Hlukomer                                                        Cenník

testo 815 je ideálny hlukomer na denné použitie. Určený na meranie v klimatizáciii, vykurovaní, kontrole hluku na  diskotékach, strojoch alebo hluku spaľovacích systémoch

testo 816 je v porovnaní s testo 815 väčší model s niekoľkými dôležitými predmostiami. Ideálny na meranie v pracovnom prostredí   a meran9 3umu v 6ivotnom prostred9.

 

Spoločné rysy testo 815/816

• Presnosť triedy 2 podľa IEC 60651

• Jednoduché nastavovanie (pomocou skrutkovača)

• frekvenčné váhové charakteristiky A a C

• pamät na Maxi a min hodnoty

• závit na pripojenie statívu  (1/4 inch)

Výhody testo 816

•  Pripínateľný čas merania Fast/ Slow

• Automatické prepnutie rozsahu

• podsvietenie displeja

• napájanie aj zo siete

• stĺpcový graf- BarGraph

• AC výstup na zapisovač alebo zosilňovač

• DC výstup s citlivosťou 10 mV/dB na pripojenie záznamníkov

 

testo 465          bezdotykový otáčkomer                                                          Cenník

testo 465 je lacný, bezdotykový optický otáčkomer. Merací rozsah 1....99999 otáčok/min

 

testo 470          bezdotykový otáčkomer s mechanickými nadstavcami           Cenník

Univerzálny otáčkomer testo 470 je schopný merať otáčky bezdotykovo ako aj dotykovo. Ďalej umožňuje merať vzdialenosť a rýchlosť posuvu. Merací rozsah 1....99999 otáčok/min bezdotykovo, a 1...19 999 otáčok/min dotykovo, rýchlosť: 0.10 ...33.3 m/s; vzdialenosť: 0 ... 99.999 m.

 

testo 177-T1                 Výkonný záznamník teploty bez displeja                     Cenník

testo 177-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 48000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-T2                 Výkonný záznamník teploty s displejom                     Cenník

testo 177-T2 je jednokanálový záznamník teploty s pamäťou až 48000 hodnôt. Má jeden interný snímač teploty  a hodnoty a na displeji zobrazuje aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-T3                 Výkonný záznamník teploty 4 kanálový                       Cenník

testo 177-T3 je 4kanálový záznamník teploty pomocou 1 interného a dvoch externých snímačov s pamäťou až 48000 hodnôt. Široký výber externých snímačov. Monitoruje 3 teploty súčasne + kontakt udalosti . Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 177-T4                 Výkonný záznamník teploty 4 kanálový                       Cenník

testo 177-T4 je 4kanálový záznamník teploty pomocou  externých snímačov s pamäťou až 48000 hodnôt. Široký výber snímačov. Monitoruje 4 teploty súčasne (4 x externá ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

     

testo 175-H1/-H2                      Záznamník vlhkosti/teploty                             Cenník

testo 175-H1/-H2 sú dvojkanálové záznamníky vlhkosti/teploty s pamäťou až 7800/16000 hodnôt. Model testo 175-H2 je s displejom Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-H1                             Výkonný záznamník vlhkosti/teploty               Cenník

testo 177-H1 je 4 kanálový záznamníky vlhkosti/teploty s pamäťou až 48000. Ako tretí kanál sa zaznamenáva teplota rosného bodu. Na 4. kanále možno zaznamenávať externú teplotu. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

testo 575                      Rýchla IR tlačiareň

 

• Rýchla tlačiareň s tlačou až 6riadkov/s.

• Tlač tabuliek/grafov

• Vytlačenie Info/celej pamäte

• určenie sekcie, ktorá sa má vytlačiť

• Voľba jazyka

• možnosť použiť samolepky testo

 

testo 580                      Kolektor meraných hodnôt

 

• môže vyčítať až 25 testo záznamníkov testo 175 a elbo 10 záznamníkov testo 177

• zobrazuje informácie o stave

•prenos zozbieraných údajov do PC pomocou Testo ComSoft 3

 

 

E adapter         Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ·meranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.

 

 

testostor 171-T1           Výkonný záznamník teploty bez displeja                     Cenník

testo 177-T1 je 2-3 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať teplotu interne  a externe alebo teplotu/vlhkosť externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

testostor 171-T4           Výkonný záznamník teploty bez displeja                     Cenník

testo 177-T4 je 4 kanálový záznamník teploty s pamäťou až 55000 hodnôt. Umožňuje merať 4x teplotu externe. Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble.

 

 

 

testo 454          profesionálny dataloger - viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy                                                                        Cenník

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno ukladať do pamäti a prenášať do PC alebo vytlačiť na prenosnej testi IR tlačiarni

 

testo 400          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy      Cenník            

Prístroj referenčnej triedy umožňuje merať všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 400 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkosť a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak, rýchlosť prúdenia a prietok.

 

 

 

testo 521-1/-2   Referenčný prístroj na meranie s Prandtlovou rúrkou             Cenník                        

Veľmi presný diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom talku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1.

Pomocou extrenej sondy 100 Pa je možno merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s.

Merané údaje je možno ukladať  do pamäti a prenášať do PC alebo tlačiť na testo IR tlačiareň.

 

Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky merať rýchlosť prúdenia  od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno merať prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti.

           

testo 6740        prevodník na meranie teploty tlakového rosného bodu          Cenník

Prevodník testo 6740 na meranie vlhkosti v tlakovom vzduchu ( plynoch ) a určenie teploty tlakového rosného bodu v rozsahu od –60 °C do +30 °Ctpd . Merací rozsah teploty atmosferického rosného bodu je od - 80 to - 15 °Ctd (pri 30 bar rel.),  - 70 to + 10 °Ctd (pri 3 bar rel.) a - 60 to + 30 °Ctd (pri 0 bar rel.).

Kompaktný prevodník vlhkosti má prúdový výstupný signál 4...20 mA, ktorý odpovedá meranej teplote tlakového rosného bodu. Prúdový výstup možno nastaviť podľa niektorej z veličín, napr. na meranú teplotu [°C], meranú relatívnu vlhkosť [% r.v.] alebo teplotu rosného bodu [°Ctp], teplotu tlakového rosného bodu [°C tpd], objem vodenej pary [ppmv] či absolútnu vlhkosť [mg/m3]. Napájanie prevodníka sa realizuje dvojvodičovo z napájacieho zdroja 24 V DC ( 10...30 VDC, 3 VA ). Prúdový výstup je taktiež dvojvodičový, elektrický izolovaný. Krytie prevodníka je IP 65.

 

testo 54            displej pre stacionárne prevodníky                                        Cenník

Displej testo 54 predstavuje možnosť zobraziť merané veličiny z prevodníkov testo. Na displeje možno pripojiť odporové teplomery (Pt 100 a iné) a termočlánky (typy K, J, T, S a ďalšie). Iné displeje - typy (54-2, -4, -7) spolupracujú s prevodníkmi s analógovými výstupnými signálmi (4...20 mA alebo 0...10 V DC)

 

 

 

Stacionárne snímače teploty   výber snímačov

Schéma výrobného programu testo – stacionárne snímače teploty pre priemyselné aplikácie.