List magnetik 


PRODUKTY:

NOVINKA! Merač magnetického poľa MP-800


 

Spoločnosť List Magnetik GmbH z príležitosti veľtrhu Control Stuttgart v čase 26.-29.4.2016 predstavila najnovší precízny merač magnetického poľa.

Takto sa rozširuje séria precíznych meračov magnetického poľa o malý, kompaktný, atraktívny a ručný prístroj MP-800 s veľmi jednoduchou obsluhou a komfortným používaním. Je určený na presné meranie všetkých typov magnetických polí: AC a DC polí a zobrazuje a maximálne hodnoty pre impulzné polia.

Merací rozsah je 2000 kA / m, voliteľné sú jednotky (A/cm, kA/m, Gauss /Oersted, Tesla). Prístroj má pamäť a Bluetooth rozhranie na spojenie s inteligentnými telefónmi a tabletami.

MP-800 sa dodáva vo verzii s pevnou axiálnou sondou (MP-800 A) alebo pevnou tangenciálnou sondou (MP-800 T).

Podrobný popis prístroja:

Kompaktný merač magnetického poľa "MP-800" od List-Magnetik je určený na nedeštruktívne testovanie pri meraní od úrovne zvyškového magnetizmu až po silné magnetické polia o 100 000-násobku intenzity magnetického poľa Zeme.
Poznať zvyškový magnetizmus je mimoriadne dôležité pre producentov guľôčkových ložísk, alebo pre spracovanie ocele zváraním elektrickým oblúkom. Preto je potrebné kontrolovať tovar už na vstupe pri jeho preberaní ale často aj vo výrobe. Je to rozhodujúce pre presnosť konečných produktov. V definovanej vzdialenosti 2 mm od povrchu sa s pomocou axiálne sondy MP-800 A sleduje intenzita magnetického poľa na konvexných povrchoch, alebo v prípade tyčového materiálu. V defektoskopii sa magnetické pole generuje väčšinou pomocou železného strmeňa, ktoré povodne testovací objekt. U homogénnych materiálov sú siločiary rovnobežné, intenzita poľa je konštantná.

Avšak, ak je meraná intenzita iná ako je očakávané konštantné pole, materiál vyvolá zmeny v magnetickom poli. Tu tangenciálna sonda MP-800 detekuje priečne magnetické pole k meranej poškodenej ploche.
Okrem toho môžu byť s MP-800 merané všetky druhy rozptylových polí v rozsahu striedavých polí vo frekvenčnom rozsahu od 20 Hz do 10 kHz. MP-800 má vstavanú maximálnu pamäť veľmi rýchlych impulzných polí a môže vyhodnotiť impulzné pole od 0,1 ms. MP-800 je praktický prístroj, je možné ho ovládať len jednou rukou a jedným tlačidlom, má hmotnosť 100 g, je batériovo napájaný a vybavený displejom s vysokou intenzitou.

S rozhraním Bluetooth sa prenášajú uložené údaje a štatistiky na počítač alebo tablet. Na prechádzanie viacjazyčným menu stačí len jedno tlačidlo. Je možné si predvoliť všetky bežné meracie jednotky: A / cm, kA / m, Oe, G, MT.

Stiahnite si prospekt v slovenskom jazyku v PDF formáte:

- Prospekt Merač magnetického poľa MP-800

 


Hrúbkomery vrstiev a náterov Prístroje na testovanie kvality povrchu
Ultrazvukové hrúbkomery Merače magnetického poľa
Magnetizačné zariadenia Downloaddomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt