List magnetik 


PRODUKTY:

MX-2
MX-1 a MX-2
Ultrazvukové hrúbkomery s jednoduchou obsluhou, vrecková veľkosť, priaznivá cena!

MX-1 umožňuje uložiť jednú rýchlosť šírenia zvuku. Obsluha nepotrebuje žiaden zácvik
MX-2 obsahuje 8 nastavených rýchlosti šírenia zvuku pre bežné materiály a 2 voliteľné rýchlosti užívateľom.

Možnosť použiť rozličné prevodníky.

 

viac
informácií
MX-3
MX-3
podobne ako MX-2.
Vlastnosti naviac: možnosť nastavenia rýchlosti zvuku, funkcia SCAN.
viac
informácií
MX-5 DL
MX-5 DL
podobne ako MX-3.
Vlastnosti naviac: Data Logger pre 1000 meraných hodnôt(10 súborov), alarm a diferenčný režim, rozhranie RS 232.
viac
informácií
MMX-6 / MMX-6DL
MMX-6 / MMX-6DL
Nové prístroje môžu detekovať trhliny a kazy v materiáloch metódou pulse-echo a merať cez nátery a povlaky metódou echo-echo.
MMX-6DL je doplnený o funkciu logéra s pamäťou 1000 nameraných údajov.
viac
informácií
PX-7DL
PX-7DL
meria extrémne presne hrúbky materiálov, rovnako s nátermi a povlakmi.  Tento prístroj nie je možno použiť na meranie trhlín a kazov v materiály. Môže byť rozšírená o funkciu SCAN, alarm a diferenčný režim a pamäť na 1000 nameraných údajov
viac
informácií

 


Hrúbkomery vrstiev a náterov Prístroje na testovanie kvality povrchu
Ultrazvukové hrúbkomery Merače magnetického poľa
Magnetizačné zariadenia Downloaddomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt