List magnetik 


PRODUKTY:

Paint Inspection Gage P. I. G.

Kontrolný kaliber náterov – P. I. G.

Kaliber hrúbky náterov na princípe rezania drážky (DIN 50986)

viac
informácií
Wet Film Thickness Gages

Kaliber hrúbky mokrých náterov –

Pre určenie mokrých náterov na rovných povrchoch
viac
informácií
Multicross Cutters
Viackrížové rezače - Multicross Cutters

Test narezaním mriežky na zistenie priľnavosti náterov na podkladový materiál (DIN 53151)

viac
informácií
Roughness Gage RZ
Drsnomer - Roughness Gage RZ

Pre meranie drsnosti povrchu

viac
informácií

Hrúbkomery vrstiev a náterov Prístroje na testovanie kvality povrchu
Ultrazvukové hrúbkomery Merače magnetického poľa
Magnetizačné zariadenia Downloaddomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt