List magnetik 


PRODUKTY:

TOP-CHECK FE / FE-B / FN / FN-B
Novinka: TOP-CHECK FE / FE-B / FN / FN-B
Nový hrúbkomer náterov a farieb pre meranie na železných a neželezných kovoch
(TOP-CHECK FN: využíva obidve techniky magnetickej indukcie a vírivých prúdov ).
Verzia -B má navyše Bluetooth rozhranie s funkciou ukladania nameraných hodnôt do pamäti.

viac
informáciíEASY-CHECK FE / FE-S / FN
MEGA-CHECK -Basic-
MEGA-CHECK -Basic-

Štandardný prístroj s jednoduchou obsluhou bez pamäti a pripojenia na PC pre merania v teréne, možnosť pripojiť rozličné sondy.

viac
informáciíMEGA-CHECK 5F
MEGA-CHECK -Profi-
MEGA-CHECK -Profi-

Komfortný prístroj s pamäťou a USB rádiovým rozhraním pre tých, ktorí uprednostňujú jednoduchú obsluhu alebo vyžadujú možnosť vyhodnotiť a dokumentovať namerané hodnoty.

viac
informáciíMEGA-CHECK 5F-ST
MEGA-CHECK -Master-
MEGA-CHECK -Master-

Špičkový prístroj s novými funkciami a vlastnosťami vyvinutá obzvlášť pre profesionálnych uživateľov:

  • Pamäť (10.000 údajov ), maximálne 100 mien.
  • funkcia DUPLEX (povlak na pozinkovanej oceli).
  • USB Radio rozhranie
  • funkcia SCAN pri meraní na drsných  povrchoch
  • analógová krivka s voľbou nastavenia limitných hodnôt pri spojitom meraní
  • Možnosť ukladania kalibrácie pre rozličné objekty.
viac
informáciíMEGA-CHECK 5FN-STHrúbkomery vrstiev a náterov Prístroje na testovanie kvality povrchu
Ultrazvukové hrúbkomery Merače magnetického poľa
Magnetizačné zariadenia Download
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt