ERIC  


Okruh výrobkov

Okrem uvedenia radarových snímačov VEGAPULS 60 prichádza VEGA na trh aj s niečím úplne novým. Aby odstránila anonymitu tejto novej generácie bezdotykových snímačov, dostávajú nové meno: eric. Toto meno reprezentuje nielen kus techniky, ale hlavne osobnosť. eric, profesionálny snímač merania výšky hladiny je stále pripravený pomáhať užívateľovi a nájsť riešenie pre každú jeho aplikáciu. eric predstavuje nielen unikátnu metódu merania výšky hladiny, ale aj prístupnú cenu. Skutočnosť, že tieto snímače sú schopné riešiť takmer každú úlohu merania už od prvého nasadenia je rovnako doplnená poznaním, že ide o spoľahlivé a bezpečné meranie. VEGA predstavuje s eric-om novú generáciu profesionálnych snímačov na bezdotykové meranie výšky hladiny.

Deväťdesiate roky boli prelomovým obdobím v radarovej technológii. VEGA veľmi skoro rozpoznala výhody a aplikačný potenciál a následne vyvinula snímače série VEGAPULS 60, teraz už skôr známe ako "eric, profesionál na meranie výšky ". eric je označenie alternatívnej metódy, čo sa týka ceny i prevádzkovej výkonnosti. eric poskytuje užívateľovi optimálne riešenie s ohľadom na cenu vo väčšine aplikácií.


revolucionár v meraní výšky hladiny pomocou radaru!
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt