VEGAPULS WL 61 Technológia s prídavnou hodnotouNový radarový snímač VEGAPULS WL 61 má množstvo rozličných aplikácií. Nájde uplatnenie od merania výšky v studniach alebo pri kontrole hladiny vody v retenčných bazénoch s dažďovou vodou, pri meraní prietoku v otvorených kanáloch až po meranie výšky hladiny vody v riekách a jazerách.

VEGAPLUS WL 61, je nový radarový senzor aktuálne uvedený na trh spoločnosťou VEGA. Bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie vo vodnom/odpadovom hospodárstve. V porovnaní s klasickými meracími technikami, jeho prelomová technológia ponúka množstvo výhod:

V súčasnosti sú používane v sektore vodného/odpadového hodpodárstva ultrazvukové alebo hydrostatické snímače. Radar, avšak ponúka podstatne viac prednosti ako samotný ultrazvukový snímač. Úplne na prvom mieste je, že radarový snímač nie je ovplyvňovaný zmenami teploty, pohybom vetra, hmly alebo dažďom. A vďaka svojej vysokej citlivosti možno radarové snímače použiť dokonca aj na detekciu vodnej hladiny pod vrstvou peny.
Ale to nie je všetko. Pri meraní prietoku v otvorenom kanály je radarový snímač podstatne presnejší  ako ultrazvukový pretože zmeny teploty majú značný vplyv v malom meracom rozsahu ultrazvukových snímačov. V prípade ultrazvukových snímačov môžu byť chyby merania väčšie ako 20 % z dôvodu rýchleho stúpnutia teploty snímača vplyvom slenčného žiarenia na prevodník.

Vývoj s ohľadom na použitie v špecifickom priemysle
Nový radarový snímač VEGAPULS WL 61 bol prirpavovaný špeciálne pre použitie vo vodnom/odpadovom hospodárstve a distribučných systémoch a je reálnou alternatívou voči ultrazvukovým snímačom vďaka porovnateľnej cene. Tesne uzatvorený prívodný kábel a robustný kryt snímača sa vyznačuje krytím IP 66/68 (1 bar)!. Vďaka rozličným možnostiam montáže sa dá senzor jednoducho inštalovať do existujúcej infraštruktúry.
Merané údaje sa dajú jednoducho prenášať buď priamo do existujúceho riadaceho systému alebo cez vyhodnocovací prístroj VEGA s releovými výstupmi aj na riadenie čerpadiel. Linearizačné krivky je možné uložiť priamo do snímača a tak je možné pohodlne napr. riešiť aj meranie prietoku v otvorenom kanály.

Technické údaje:
Merací rozsah:  0 … 15 m
Elektronické verzie:  4 … 20 mA /HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus FF
Prevádzkové teploty::  -40 … +80°C
Krytie: IP66/68 (1 bar)o Viac informácií o VEGAPULS WL 61


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt