Stroje a banský priemysel

 Oceliarenský priemysel

 Chemický priemysel

 Potravinársky priemysel

 
 
 

  VEGA-line  (e-obchod)

 

  Kontakt  

 

  www.vega.com  

 Aplikácie

Použitie radarov v strojoch a zariadeniach v ťažobnom a banskom priemysle
VEGAPULS 67 for building materials, sand, gravel, rocks VEGAPULS 67 pre stavebné materiály, piesok, štrk, kamenivo
VEGAPULS 68 for cement, clinker VEGAPULS 68 pre cement, portlandský cement-clinker
Použitie radarov v oceliarenskom priemysle
VEGAPULS 67 for coal, coke, aggregates VEGAPULS 67 pre uhlie, koks, stroje a zariadenia
VEGAPULS 68 for blast furnaces in steel production VEGAPULS 68 pre vysoké pece pri výrobe ocele
Použitie  radarov v chemickom priemysle
VEGAPULS 67 for fertilisers, chemicals, salt VEGAPULS 67 pre hnojivá, chemikálie, soli
VEGAPULS 68 for plastic powder, granulate VEGAPULS 68 pre prášky a granuláty plastov
Použitie radarov v potravinárskom priemysle
VEGAPULS 67 for flour, milk powder, sugar VEGAPULS 67 pre múku, sušené mlieko, cukor
VEGAPULS 68 for cereals, rice VEGAPULS 68 pre obilie, ryžu