Vega prehľad 


 TECHNOLÓGIE VEGA - aplikačne orientované
Riešenie pre všetky odvetvia priemyslu

VEGA je pre Vás obchod, ktorý Vám ponúka všetko čo potrebujete, pre všetky druhy meraných materiálov ako aj procesných podmienok a vo všetkých oblastiach priemyslu. Snímače VEGA a vyhodnocovacie prístroje sú nasadzované v chemickom a farmaceutickom priemysle, v technologických, inžinierskych a životne prostredie chrániacich procesoch, vo výrobe papiera a keramiky, v ťažobnom a iných surovinových odvetviach, pri výrobe energie a pri transporte ako aj v potravinárskom priemysle, vo vodnom hospodárstve ako aj v aplikáciách odpadového hospodárstva. Tento široký okruh meracích prístrojov a systémov je doplnení aplikáciami v lodnom priemysle, napr. na tankeroch, nákladných a osobných lodiach ale aj v mnohých aplikáciách na lodných plošinách.

 


Meracie princípy

Vyhodnocovacie prístroje

Výška hladiny

Radar
Radar na lane
Ultrazvuk

Kapacitné

Displeje a vyhodnocovacie prístroje

Displeje

Nastavovací softvér

Vizualizačný softvér

Vyhodnocovacie prístroje

Bezdrôtová komunikácia

Ochrana/oddeľovače

Ex zariadenia

Spínače

Vibračné
Kapacitné
Vodivostné

Radar

Číslicová komunikácia Popis číslicových komunikácii v procesnej automatizácii VEGA 

HART komunikácie

Tlak Hydrostatický tlak
Procesný tlak
Diferenčný tlak
FINDER

Výber vhodného meracieho princípu
Radioizotópové meranie

 

Technológia

Výška

Hustota

Váženie hmotnosti

Rozhranie

Držiak vysielača

Elektronika & príslušenstvo

Semináre/Zaškolenie 

CONFIGURATOR

Výber meracieho prístroja
Inovácie výrobkov

VEGAPULS series 60

VEGADIS 62

VEGAMIP 61

VEGADIF 65

VEGAMET 391

Kryty prístrojov plics

DTMs
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt