K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGADIF 65 prevodník diferenčného tlaku

Modulárny koncept snímačov výšky hladiny plics® spoločnosti VEGA bol rozšírený o prevodníky diferenčného tlaku VEGADIF. Novo vyvinutý prevodník VEGADIF 65 je osadený piezoodporovým senzorom diferenčného tlaku s kovovou membránou. Prevodníky nájdu široké uplatnenie v mnohých výrobných zariadeniach, kde je potrebné merať rozdiel tlakov, najmä na filtroch a čerpadlách a tiež pri meraní samotnej výšky hladiny v tlakových zásobníkoch.

Prevodníky majú v pamäti integrovaný výpočet prietoku médií pri meraní pomocou clony a možno ich použiť aj na meranie hustoty médií. Použitie určite nájde aj pri určovaní rozhraní dvoch médií. Senzory majú merací rozsah od 1 kPa až do 4 MPa a presnostou 0,075 %.

Štandardné procesné pripojenie je pomocou závitov NPT 1/4-18 podľa IEC 61518. Na pripojenie oddeľovacích membrán sa používajú príruby od DN 32 alebo 2" a hygienické pripojenie od DN 32 alebo 2". Napájacie napätie je 1236 V DC

 

                      Differential pressure transmitter VEGADIF 65 

 

Kryt prístroja sa vyrába v niekoľkých vyhotoveniach a je tam umiestnená elektronika prevodníka prípadne aj nastavovací modul PLICSCOM s podsvietením. Vo verzii s externou elektronikou má prevodník krytie IP68 (do tlakov 25 bar) a tak je použiteľný aj mimoriadne náročných prevádzkových podmienkach s vysokou okolitou vlhkosťou. Oddelená elektronika má výhodu aj tam, kde je obmedzený prístup ku prevodníkom so vstavanou elektronikou.

Kryt elektroniky možno voliť podľa použitia z PBT, AL alebo nehrdzavejúcej ocele; Niektoré kryty môžu byť aj dvojkomorové s bočným umiestnením displeja – modulu PLICSCOM.

Membrána môže byť vyhotovená z ocele 316L, Monelu, tantalu, alebo Rhodium/Gold na 316L čím odoláva agresívnym médiám.

Na pripojenie prevodníkov ku systémom sa používajú jednostranné alebo dvojstranné ventilové súpravy, ktoré sú vhodné pre všetky oblasti použitia. Prevádzková teplota prevodníkov je od -40 do +85 °C alebo až do +400 °C ( u prevodníkov s oddeľujúcimi membránami ) a statický tlak môže byť až 42 MPa.

Prevodníky majú štandardne prúdový výstupný signál 4 až 20 mA/HART. Ale v ponuke sú aj verzie s číslicovou komunikáciou Profibus-PA a Foundation Fieldbus.

Komfortnejšie nastavovanie prevodníkov sa realizuje pomocou softvéru PACTware, ktorý zjednodušuje  nastavovanie a údržbu pomocí PC. Prevodníky sa dajú pomocou knižníc GSD a DD začleniť do riadiacich systémov svetových výrobcov.

 

Ďalšie informácie o diferenčných prevodníkoch VEGADIF 65 pozri tu.