K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGADIF 65: Prevodník pre meranie diferenčného tlaku, výšky, hustoty, rozhrania a meranie prietokov

Merací princíp
Oddelené membrány diferenčného prevodníky tlaku sú vychyľované existujúcim tlakom. Olej, kotrý vje naplnený v impulznom potrubí ( medzi membránou a samotným senzorov) prenáša tento tlak na polovodičový merací mostík, kotrý diferenčný tlak mení na elektrický výstupný signál na ďalšie spracovanie. Prednosťou týchto prevodníkov diferenčného tlaku je, že snímače odolávajú tlakom až do 24 bar, vyznačujú sa výbornou dlhodobou stabilitou a vysokou jednostrannou preťažiteľnosťou.

 

Aplikácie
VEGADIF 65 je jedinečný prevodník diferenčného tlaku, koptrý je začlenený do produktov série plics. Znamená to, že pri jeho výbere môžete využívať ponuku krytov, montážnych pripojení a elektroniky.  Diferenčný prevodník sa dá využívať aj na mernaie prietoku ( v súčinnosti s meracou clonou ), meranie hustoty a rozhrania materiálov.  Je efektívnym snímačom na meranie diferenčného tlaku v plynoch, parách a kvapalinách. Používa sa aj na mernaie výšky hladiny v tlakových zásobníkoch, alebo pri kontrole filtrov a chodu čerpadiel.

VEGADIF 65 Prevodník diferenčného tlaku s kovovou meracou membránou

Tieto prevodníky sú vhodné pre meranie prietoku spoločne pripojenou clonou, pre meranie hladiny v nádrži a tiež pre detekciu diferenčného tlaku pri monitorovaní čerpadiel a filtrov