Profil testo 


Profil spoločnosti testo

Jedným z popredných nemeckých výrobcov prenosnej meracej techniky na meranie fyzikálnych a chemických veličín s 50 ročnou tradíciou je spoločnosť testo AG.

Meracie prístroje testo sa stávajú štandardom meracej techniky vo všetkých oblastiach použitia nielen pre dnešok, ale aj pre budúcnosť, potvrdzujú to svojimi parametrami a úžitkovými vlastnosťami.

Všetky prístroje profesionálnej triedy sa automaticky dodávajú s kalibračným alebo ciachovným protokolom. Na požiadanie je možné dodať kalibračné certifikáty ISO alebo DKD pre celý merací systém (prístroj a snímače) a to buď štandardné alebo špeciálne (meracie body volí zákazník).

Vysoká kvalita prístrojov je zaručená udeleným certifikátom kvality riadenia ISO 9001 a špeciálnymi akreditovanými kalibračnými laboratóriami firmy. Napríklad práve firma testo vlastní okrem DKD laborátorií na teplotu a vlhkosť ako jediná inštitúcia v Európe aj unikátne DKD kalibračné laboratórium na rýchlosť prúdenia.

Kvalitu prístrojov testo oceňujú mnohí užívatelia, napr. SPP, Slovtransgaz, SEI-EA, U. S. Steel Košice, s.r.o., Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Slovnaft, NCHZ,  ZSE, Chemes, mnohé bytové podniky, štátne zdravotné ústavy, atď.

Navštívte našu novú internetovú stránku www.testo.sk.domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt