Prehľad testo 
Spoločnosť testo ponúka prístroje pre tieto oblasti Staršie produkty
Prístroje na meranie teploty
Prístroje na meranie vlhkosti
Datalogéry
Prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov
Viacfunkčné meracie prístroje
Prístroje na meranie tlaku a pre chladiacu techniku
Prístroje na meranie chladiacich zariadení
Prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk
Prístroje na analýzu spalín a vykurovanie
Prístroje pre servis a tepelnú energetiku
Prístroje pre analytiku kvapalín
Stacionárne prevodníky - vlhkosť / dif.tlak / teplota / procesné displeje
Stacionárne prevodníky - stlačený vzduch
Stacionárne prevodníky - katalógové listy
Prístroje pre reštaurácie
Prístroje pre výrobu potravín
Prístroje Pocket-line

Prístroje na meranie teploty
(Measuring Instruments For Temperature)

Prístroje na meranie vlhkosti
(Measuring Instruments for Humidity)

Datalogéry
(Dataloggers)

Prístroje na meranie rýchlosti prúdenia a prietokov
(Measuring Instruments For Velocity)


Viacfunkčné meracie prístroje
(Multi-Function Measuring Instruments)

Meracie prístroje na meranie tlaku a pre chladiacu techniku
(Measuring Instruments for Pressure and Refrigeration)

Meracie prístroje na meranie chladiacich zariadení
(Measurement Solutions for Refrigeration Engineering)

Meracie prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk
(Measuring Instruments For Indoor Air Quality, Light And Sound)


Meracie prístroje na analýzu spalín a vykurovanie
(Measurement Engineering for Heating and Installation)

Meracie prístroje pre servis a tepelnú energetiku
(Measurement Solutions for Emissions, Service and Thermal Processes)

Meracie prístroje pre analytiku kvapalín
(Measuring Instruments for Analysis)

Stacionárne prevodníky - vlhkosť / dif.tlak / teplota / procesné displeje
(Stacionary solutions for Refrigeneration Engineering)


Stacionárne prevodníky - stlačený vzduch
(Stacionary solutions - compressed air)

Stacionárne prevodníky - katalógové listy
(Stacionary solutions)

Meracie prístroje pre reštaurácie
(Measurement Engineering for Restaurants, Catering and Supermarkets)

Meracie prístroje pre výrobu potravín
(Monitoring Instruments for Food Production)


Meracie prístroje pocket line
(Pocket-Sized Professional Measurement)

domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt