Meracie prístroje pre meranie výšky hladiny,

medzných stavov a tlakov v technologických procesoch

 

 

Jednoduchá voľba pre štandardné riešenia:  VEGA-line

 

 

VEGASON S 61

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 637,00 €

VEGASON S 62

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 740,00 €

VEGAWELL  51

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 432,00 €

VEGASWING S 51

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 154,00 €

VEGASWING S 52

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 242,00 €

VEGAVIB S 61

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 370,00 €

VEGAWAVE S 61

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 285,00 €

VEGABAR  14

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 168,00 €

VEGABAR S 16

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 360,00 €

VEGAMET 381

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 342,00 €

VEGATRENN 149A Ex

http://www.vega-line.com/DE/App_Themes/Pictures/img_arrow.gifdetaily

od 174,00 €