VEGASON S 62

Ultrazvukový snímač pre spojité meranie výšky hladiny v rozsahu do 8 m


 

Oblasť aplikácií

 

VEGASON S 62 je vhodný na meranie kvapalín a v malých zásobníkoch sypkých materiálov. Snímač sa vždy inštaluje zhora.

Typickou aplikáciou je meranie kvapalín  v  zásobníkoch stredných rozmerov alebo otvorených bazénoch  do výšky 8 m .

Snímač je taktiež vhodný na meranie výšky sypkých materiálov. Maximálny meracím rozsah závisí  od množstva prachu, ktorý sa vytvára v zásobníku a od štruktúry materiálu.

 

 

Výhody

Bezdotykové meranie

Nie je ovplyvňované vlastnosťami meraného produktu

Nastavovanie aj bez produktu

Meracie rozsahy

• kvapaliny do 8 m

• sypké materiály do 3,5 m

 

Funkcia

Krátke ultrazvukové impulzy o frekvencii asi 50 kHz sú emitované smerom na meraný materiál, tieto sú odrážané od povrchu materiálu a prijímané späť prevodníkom.

Ultrazvukové impulzy sa šíria rýchlosťou zvuku. Čas od vyslania až po prijatie signálu je priamoúmerné ku výške hladiny. Nastavenie snímača sa vykonáva pomocou nastavovacieho modulu s displejom PLICSCOM alebo pomocou programu PACTWARE  na PC cez rozhranie VEGACONNECT 4. Horný kryt je priehľadný.

.

 

Elektrické pripojenie

1 napájanie a výstupný signál

 

 

Rozmery

 

 

 

Technické údaje

Procesný tlak  -0.2 … 2 bar

Procesná teplota  -40 … + 80 °C

Merací rozsah v kvapalinách: 0.4 … 8 m

v sypkých materiáloch: 0.4 … 3.5 m

Mŕtva zóna: 400 mm

Presnosť lepšia ako 0.2 % alebo ± 4 mm

Výstupný signál 4 … 20 mA bez HART

Napájanie pre non-Ex prístroj: 14 … 36 V DC

Ex prístroj: 14 … 30 V DC

Poruchový signál 20.5 mA, 22 mA, < 3.6 mA (voliteľný)

Materiál, kryt – plast PBT (Polyester)

Krytie IP 66/IP 67

materiály, mokré časti PVDF, EPDM

Certifikáty voľba: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

 

Download: návod

 


Základná cena v € bez DPH

740,00

Certifikáty

 

XX

bez

-

EE

EE ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

203,00

 

 

 

Nastavovací modul s displejom (PLICSCOM)

 

X

-

A

112,00

                                             

SON62.E

 

 

V prípade odberu 4 a viacej snímačov jedného typu Vám poskytneme zľavu 10 % a v prípade odberu viac ako 10 snímačov z jedného typu zľavu 15%

 

Príslušenstvo

Objednacie čislo

Cena v € bez DPH

 

Montážny držiak 150x200 mm/304

2.21616

87,48

 

Matica G2“ A /PP

2.21638

11,00

 

PLICSCOM nastavovací modul s displejom s jednoduchým užívateľským menu a jasným displejom na zobrazenie

PLICSCOM.XB

112,00