K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGASON: Bezdotykové meranie výšky hladiny pomocou ultrazvukových snímačov

Merací princíp
Od prevodníka ultrazvukového snímača sú vysielané krátke ultrazvukové impulzy v rozsahu pracovných frekvencií od 10 až 70 kHz smerom ku meranému povrchu, vlny sú odrážane od materiálu a odrazy sú snímane týmto prevodníkom.  Ultrazvukové impulzy sa šíria rýchlosťou zvuku. Doba medzi vyslaním a prijatím signálu je priamo úmerná meranie vzdialenosti a teda aj výške materiálu. Vďaka výkonnému spracovaniu prijatých signálov overenou metódou ECHOFOX sa vyhodnotia odrazy a určí sa meraná hladiny s elimináciou falošných odrazov. Pre nastavovaní snímačov nie je potrebné vyprázdnenie a naplnenie zásobníka! 

 

Použitie ultrazvukových snímačov v kvapalinách
Snímače využívané pri meraní výšky hladiny kvapalín pracujú s pracovnou frekvenciou medzi 30 a 70 kHz. Nezávisia od vlastnosti meraného produktu a sú ideálne pre meranie vo vodnom a odpadovom hospodárstve pri meraní korozívnych kyselín a zásad. Vhodnú sú aj pre aplikácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu Ex.
Použitie ultrazvukových snímačov v sypkých materiáloch
Snímače využívané pri meraní výšky hladiny sypkých materiálov pracujú s pracovnou frekvenciou medzi 10 až 30 kHz . Nižšia pracovná frekvencia umožňuje podstatne lepšie preniknúť vlneniu cez prašnú atmosféru. Pri uvedení do prevádzky nie je potrebné nastavenie s meraným materiálom. Snímače sú certifikovaná aj pre aplikácie s nebezpečenstvom výbuch prachov dust-Ex.
VEGASON 61 Ultrazvukový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGASON 62 Ultrazvukový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGASON 63 Ultrazvukový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGASON 64 Ultrazvukový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGASON 65 Ultrazvukový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
 
Katalóg výrobkov Informácie o výrobkoch
Listy špecifikácie Návody na použitie
Certifikáty Výkresy