K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGAPULS: radarové bezkontaktné meranie výšky hladiny v najnáročnejších prevádzkových podmienkach

Merací princíp
Extrémne krátke mikrovlne impulzy sú emitované anténnym systémom sú emitované anténnym systémom voči meranému povrchu, odraz od meraného materiálu je opäť prijímaný anténnym systémom. Vlnenie sa šíri rýchlosťou svetla a doba medzi vyslaním signálu a prijatím odrazeného signálu je priamoúmerná vzdialenosti a teda aj výške materiálu v zásobníku.  Špeciálnou technikou transformácie času je zaistené presné a spoľahlivé meranie aj najkratších časových úsekov. Radarové snímače VEGA pracujú vo frekvenčnom pásme  C a K. Vďaka výkonnému spracovaniu prijatých signálov overenou metódou ECHOFOX sa vyhodnotia odrazy a určí sa meraná hladiny s elimináciou falošných odrazov. Pre nastavovaní snímačov nie je potrebné vyprázdnenie a naplnenie zásobníka.

 

Použitie radarových snímačov v kvapalinách
Pre tieto aplikácie sú k dispozícii radarové snímače z obidvoch frekvenčných pásiem. Kompaktné vysoko frekvenčné snímače sú obzvlášť vhodné pre aplikácie kde je požadovaná vysoká presnosť.  Dokonca aj s anténami malých priemerov sa dá zaistiť vynikajúce zaostrenie signálu. Snímače z nízko frekvenčného pásma C môže prenikať aj penou a silnou kondenzáciou, ktoré sú typické v náročných procesných podmienkach. Radarové snímače nie sú citlivé na paru, vrstvenie plynov, vysoké tlaky a zmeny teplôt. Spoľahlivo detegujú rozličné povrchy materiálov.
Použitie radarových snímačov v sypkých materiáloch
Vysoko frekvenčné snímače v pásme K sú vhodné aj pre meranie výšky sypkých materiáloch. Vďaka veľmi dobrému zaostreniu signálu sú minimalizované rušivé vplyvy v zásobníkoch od vstavaných výstupkov a inštalácií. Elektronika s veľmi vysokou citlivosťou potrebnou pre meranie sypkých materiálov umožňuje spoľahlivo merať úroveň povrchu rozličných produktov až do 70 m výšky. Merací princíp nie je citlivý na silné vírenie plneného materiálu, hluk počas plnenia , turbulencie vzduchu pri pneumatickom plnení a zmeny teplôt. Oblasti použitia zahŕňajú všetky aplikácie od potravinárskeho priemyslu cez spracovanie plastov až výrobu železa a ocele. 

VEGAPULS 61 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAPULS 62 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAPULS 63 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAPULS 65 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAPULS 66 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAPULS 67 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny sypkých materiálov
VEGAPULS 68 Radarový snímač pre spojité meranie výšky hladiny sypkých materiálov

 

Katalóg výrobkov Informácie o výrobkoch
Listy špecifikácie Návody na použitie
Softvér Výkresy
Certifikáty Meranie výšky radarom- sprievodca užívateľa