K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínPACTware – univerzálne a jednoduché

• Jeden nástroj pre všetky prístroje
• Jednoduchá konfigurácia a nastavovanie podporená grafikou
• Nástroj aktívnej správy - ASSET Management

PACTware je univerzálny nastavovací program, ktorým je možno nastavovať snímače aj od iných výrobcov (ak ponúkajú ku snímačom ovládače DTM ).

Je to možné z dôvodu štandardizovaného popisu rozhrania, konceptu FDT (Field Device Tool). Pomocou ovládačov DTM (Device Type Manager) je možné realizovať nastavovanie snímačov cez viacero bus protokolov.

Funkcie PACTware

PACTware (Process Automation Configuration Tool) umožňuje nastavovať všetky poľné zariadenia, ako sú rozhrania HART, oddeľovače zbernice, vzdialené I/O obvody a snímače, a to všetko online ako aj offline.

Pomocou príslušného ovládača DTM pre každý komponent, sú nastaviteľné všetky parametre a funkcie prístrojov. Oddelene od typických nastavovacích funkcií sú k dispozícii servisné a diagnostické funkcie pre optimálne prispôsobenie daného komponentu na aplikáciu. Kedže všetky informácie sú dostupné, je možné použiť PACTware ako Asset Management Tool – nástroj aktívnej správy.

PACTware je nástroj nezávislý od výrobcov. Pomocou príslušných ovládačov DTM je možné realizovať nastavenie poľných prístrojov od rozličných výrobcov. Ďalšou výhodou konceptu FDT je, že nie je závislý od používaných komunikačných protokolov. HART, Profibus, Foundation Fieldbus, Ethernet a v budúcnosti aj ďalšie prenosové módy budú plne podporované.

FDT umožňuje nastavovanie z riadiacej úrovne. Ináč povedané PACTware vytvára prostredie (frame) pre ovládače DTM’s, tieto ovládače DTM možno integrovať taktiež do riadiaceho systému iných výrobcov. Na senzory je možný prístup aj z procesného systému cez rozličné komponenty zberníc.

FDT - Field Device Tool

FDT je popis štandardizovaného rozhrania, ktoré popisuje interakciu medzi ovládačmi DTM a prostredím (frame), napr. PACTware. FDT riadia výmenu údajov medzi rozličnými DTM a programom prostredia.

Podobne ako prehliadač na internete, ktorý je potrebný na prehliadanie stránok sa používa frame program, ako napr. PACTware pre použitie s DTM.

Podobne ako poznáme množstvo rozličných stránok, tak aj výrobcovia poľných prístrojov a ďalších zariadení ponúkajú svoje ovládače DTM, aby boli optimálne využité ich možnosti. Výmena údajov je však realizovaná rovnakým spôsobom. V prípade internetu je to prostredníctvom HTML a u snímačov je to cez rozhranie FDT.

DTM – Device Type Manager

• DTM predstavujú skutočný nastavovací modul snímačov a poľných prístrojov. Podobne ako ovládač tlačiarne, DTM sprístupňuje nastavovanie poľného zariadenia.

• DTM obsahuje špecifické údaje zariadenia a jeho funkcie. Dodáva sa aj s grafickými prvkami a dialógom pre nastavovanie.

• DTM sú adaptované na ten ktorý špecifický snímač a základné verzie si možno jednoducho stiahnuť z internetu bezplatne.

• DTM sú nezávislé od výkonného programu, ale vyžadujú systémový program ako napr. PACTware.