K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín 

VEGAMET 391 - 

nový vyhodnocovací prístroj 

 


Vyhodnocovací prístroj pre spojité merania s integrovanými spínacími funkciami

Vyhodnocovacím prístroj VEGA umožňuje jednoduché monitorovanie a má aj riadiace funkcie. VEGAMET 391 je nový prístroj s rozhraním pre Ethernet, USB 2.0 a RS232 a umožňuje jednoduché pripojenie na manažérske systémy. V prípade požiadavky je možno ho používať aj pre merania s dôrazom zaručenie bezpečnosti a dodáva sa vo verzii SIL. Aktuálne meranie sa zobrazuje na displeji a možno ho prenášať aj na externý displej alebo do nadradeného riadiaceho systému. Bez problémov sa dá implementovať aj do správy zásob Vendor Managed Inventory (VMI) cez program WEB-VV .

V jednotke sú implementované aj funkcie merania prietoku a hmotnostného prietoku ako aj inteligentnú obsluhu čerpadiel, VEGAMET 391 je obzvlášť vhodný pre oblasť vodného a odpadového hospodárstva. 

Výhody v skratke

  • Rozšírené funkcie nastavovania ako sú napr. linearizácia a nastavenie stupnice
  • Integrovaný web server,  časovo riadený prenos výšky hladiny cez email alebo SMS
  • Voľba vyhotovenia SIL podľa IEC 61508
Vstup snímača: 1 x 4 … 20 mA/HART
Výstup: 1 x 0/4 … 20 mA
Releový výstup: 6 x alebo
5 x spdt
1 x fail safe

Ďalšie informácie o VEGAMET 391 nájdete tu: