K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGACAP: Detekcia sypkých materiálov a kvapalín

Kapacitné spínače medzného stavu

Kapacitné spínače je možné použiť na indikáciu medznej hladiny, pri kontinuálnom meraní výšky, detekcii a spojitom meraní sypkých materiálov a kvapalín.  VEGA je jedným z najstarších výrobcov kapacitných a admitančných snímačov na svete.  Neustále určuje najnovšie trendy v ich výrobe a široké možnosti ich použitia. Ak hľadáte kapacitný spínač pracujúci na admitančnom princípe s výstupom SMART alebo dokonca s Profibus, tak kapacitní spínače VEGA sa vyznačujú takými funkciami ako je samo kalibračný systém alebo Vám postačuje len jednoducho poradiť ako a kde ho použiť: VEGA ponúka neporaziteľné skúsenosti a vedomosti.

VEGA kapacitné spínače Série sú 2 vodičové, SMART a Profibus prevodníky VEGACAP s integrovaným výstupom spínača pre meranie medzných hladín.

Aké výhody Vám ponúka kapacitný spínač?

Spínače medzného stavu VEGACAP sú bez pohyblivých časti ; admitančný spínač je dokonca imúnny aj voči silnému nalepovaniu..

 • Cenovo veľmi vhodný typ spínačov
 • Malé rozmery pre skladovacie a procesné riadenie
 • VEGA PSA patent (Phase Selective Admittance) 
 • Široký rozsah konštrukcii a riešení pre najrozličnejšie špeciálne aplikácie
 • V ponuke sú od veľmi jednoduchých až po veľmi robustné vyhotovenia
 • Elektródy je možné tvarovať podľa tvaru zásobníka
 • SMART - kalibrovaný off line pomocou PC bez potreby materiálu, čo je vhodné pre mnoho aplikácií


Merací princíp - kapacitný senzor

Snímač a zásobník tvoria dve elektródy kondenzátora. Kapacita kondenzátora sa mení vplyvom zmeny meraného materiálu a v príslušnej elektronike je táto zmena vyhodnotená na spínací signál. Vďaka tyčovému a lanovému vyhotoveniu sú kapacitné spínače vhodné pre najrozličnejšie aplikácie. Pretože kapacitný merací princíp nevyžaduje žiadne špeciálne spôsoby inštalácie a montáže takže množstvo rozličných aplikácií sa dá jednoducho vyriešiť s pomocou kapacitných spínačov..

Hlavné oblasti použitia kapacitných spínačov

Kapacitné snímače výšky hladiny sú ideálne pre detekciu kvapalín a sypkých materiálov, spojité meranie a detekciu rozhrania materiálov. Nie je závislý na tlakoch a vákuu a v prípade plnej izolácie meracej tyče/lana je odolný voči agresívnym materiálom.  Je to obzvlášť vhodný snímač pre  vybrané materiály alebo pre skladovacie a procesné zásobníky.

Pomocou VEGACAP máme k dispozícii spínač medzného stavu s vysokou chemickou odolnosťou, odolnosťou voči nalepovaniu. V ponuke sú aj samonastavovacie sondy, ktoré nie je potrebné prestavovať  a je možné ich použiť aj pri zmenách vodivosti v mnohých aplikácicách.

Použitím snímačov VEGACAP na spojité meranie výšky, sa dá využívať plný rozsah zásobníkov pretože nemá tzv. mŕtvu zónu. Snímače nie sú limitované vstavanými konštrukciami v zásobníkoch alebo kvalitou povrchu.  Snímače VEGA na meranie výšky hladiny sú všetky vyrobené s admitančnou technológiou (Phase Selective Admittance). PSA vyhodnocuje odporovú zložku pri lepivých materiáloch, a automaticky kompenzuje nalepovanie materiálu na elektródu, je schopná eliminovať aj určité zmeny vodivosti alebo zmeny vlhkosti. Jednotky majú vstavaný linearizačný softvér na výpočet výšky s ohľadom na tvar zásobníka má výstup podľa objemu: 

 • Skladovanie sypkých a kvapalných materiálov
 • Pri spracovaní a výrobe materiálov
 • Ochrana proti pretečeniu a chodu naprázdno
 • Vhodný pre sila a násypky
 • Meranie rozhrania a detekcia – napr. olej na vode

Použitie kapacitných spínačov v kvapalinách
Pre tieto aplikácie sa využívajú najmä plne izolované elektródy. Preto spínače nemajú problém pri detekcii agresívnych a lepivých materiálov. Montáž prístrojov je jednoduchá a vďaka robustnej konštrukcii nevyžaduje žiadnu údržbu. Spínače možno využiť aj na meranie rozhrania.

 


Použitie kapacitných spínačov v sypkých materiáloch
Čiastočne izolované elektródy sú používane prevažne pri detekcii sypkých materiálov. Samozrejme že aj v tomto prípade sa jedná už o dobre preverenú techniku detekcie medzných stavov, ktorá sa vyznačuje robustnosťou a spoľahlivosťou, preto je určená aj do takých odvetví ako sú ťažba minerálov a banský priemysel.

 

VEGACAP 62 Kapacitná tyčová elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 63 Kapacitná tyčová elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 64 Kapacitná tyčová elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 65 Kapacitná lanová elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 66 Kapacitná lanová elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 67 Kapacitná lanová elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 27 Kapacitná  elektróda pre detekciu medzných stavov
<SPAN class=HCadd>VEGACAP</SPAN><SPAN class=HCadd> </SPAN><SPAN class=HCadd>35</SPAN> Kapacitná elektróda pre detekciu medzných stavov
VEGACAP 98 Kompaktný kapacitný spínač pre veľmi lepivé materiály bez nárokov na nastavovanie