K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínProcesné tlaky/Hydrostatické prevodníky tlaku: meranie výšky a tlakov

Merací princíp
Prevodníky tlakov menia tlakový signál na elektrický so štandardným výstupm a  ten je ďalej využívaný pre riadenie a zobrazenie meranej veličiny. Na meranie tlaku sa používajú rozličné snímače. Snímače s keramickou membránou sú charakterizované vynikajúcou dlhodobou stabilitou a vysokou preťažiteľnosťou. Snímače s kovovou membránou majú väčší merací rozsah a ich membrány sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele.

 

VEGABAR séria 60

Pre všetky odvetvia priemyslu
Prevodníky tejto série sú určené pre všetky odvetvia priemyslu v aplikáciách kde sú kladené najvyššie požiadavky. Maximálna presnosť , preťažiteľnosť, odolnosť voči vysokej teplote, chemická odolnosť to sú hlavné požiadavky, ktoré musia spĺňať . V spojení s optimalizovaným krytom, možno ľahko riešiť náročné merania v potravinárskom, farmaceutickom, chemickom a papierenskom priemysle, ako aj vo vodnom/odpadovom hospodárstve.


VEGAWELL

Pre meranie výšky
Ponorné prevodníky tlaku - hydrostatického tlaku sú určené na meranie výšky hladiny vo vodnom/odpadovom hospodárstve. Pomocou rozličných typov krytov a typov závesných káblov je možné riešiť všetky potrebné požiadavky priemyslu.
VEGABAR 66 Ponorný prevodník tlaku s keramickou membránou CERTEC®
VEGABAR 67 Ponorný prevodník tlaku s kovovou membránou METEC
VEGAWELL 52 Ponorný prevodník tlaku s pre spojité meranie výšky hladiny kvapalín