K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGAFLEX: Univerzálne snímače s na meranie výšky sypkých a kvapalných materiálov

Merací princíp
Vysoko frekvenčné mikrovlné impulzy sú vedené pozdĺž lana alebo tyče smerom ku meranému materiálu. Impulz je odrazený od meraného povrchu a vracia sa späť ku snímaču, kde je spracovaný elektronikou Elektronika vyhodnotí kvalitu a odrazeného signálu a vyhodnotí to ako informáciu výške hladiny. Všetky prístroje sú dodávané s prednastavenou meranou výškou na dodávanú dĺžku lana/tyče. Skrátenie lana a tyče je možné priamo podľa individuálnych rozmerov zásobníka a následne sa upraví merací rozsah!

 

Použitie radiometrických snímačov v kvapalinách

Zmeny hustoty, torba pary alebo vysoké tlaky či zmeny teploty nevplývajú na presné meranie pomocou týchto snímačov. Rovnako aj nalepovanie materiálu na snímač alebo steny zásobníka neovplyvňuje kvalitu merania. Je to ideálny a spoľahlivý spôsob merania výšky kvapalín v bypase aj pri materiáloch s mimoriadne nízkou permitivitou pod 1.6. 

 

Použitie radiometrických snímačov v sypkých materiáloch
Typickým problémom pre meranie výšky hladiny sypkých materiálov sú napr. prach a hluk počas plnenia alebo kondenzácia. Všetky tieto procesné podmienky nemajú vplyv na kvalitu merania pomocou radiometrických snímačov. Rovnako aj tvorba sypných kužeľov alebo zmena vlastnosti materiálov, napr. zmena vlhkosti nevplývajú na výsledky merania. Pretože prístroje majú od výroby prednastavený merací rozsah na dĺžku lana alebo tyče je uvedenie do prevádzky jednoduché a postačuje len pripojiť snímač..
Použitie radiometrických snímačov pri meraní rozhrania
Merací princíp snímačov sa využíva aj na zistenie výšky rozhrania dvoch rozdielnych kvapalných materiálov. Typickou aplikáciou je meranie rozhrania medzi olejmi a riedidlami na vode. Mikrovlné impulzy sú odrážané od rozhrania druhý krát pretože média majú rozdielne permitivity. Toto umožňuje detegovať druhú výšku. Výhodou radarových snímačov oproti plavákovým snímačom je je že merací princíp nie je závislý od zmeny hustoty a neobsahuje žiadne pohyblivé časti. Vďaka číslicovej kumunikácii  s pripojeným vyhodnocovacím prístrojom VEGAMET 625, je možné zaistiť analógový vystup pre obidve merané hladiny a aj pre hrúbku hornej vrstvy.
VEGAFLEX 61 TDR snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAFLEX 62 TDR snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAFLEX 63 TDR snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAFLEX 65 TDR snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAFLEX 66 TDR snímač pre spojité meranie výšky hladiny
VEGAFLEX 67 TDR snímač pre spojité meranie rozhrania
 

 

Katalóg výrobkov Informácie o výrobkoch
Listy špecifikácie Návody na použitie
Certifikáty Výkresy