List magnetik 


PRODUKTY:

NOVINKA! Merač permeability Ferromaster na stanovenie relatívnej magnetickej permeability


 

S účinnosťou od 1. decembra 2018 prevzal List-Magnetik výrobu a predaj merača permeability materiálov a konštrukčných častí FERROMASTER od firmy Stefan Mayer Instruments GmbH & Co. KG.

FERROMASTER je teraz výhradne dostupný od spoločnosti List-Magnetik, ktorá predáva prístroj pod vlastnou značkou.

Merač permeability Ferromaster možno použiť na stanovenie relatívnej magnetickej permeability ?r materiálov a konštrukčných častí v rozsahu od 1.001 do 1.999. Magnetická permeabilita alebo magnetická vodivosť udáva, ako silný je materiál magnetizovateľný. Na tento účel sa sonda dotýka len obrobku a nameraná hodnota sa odčíta z digitálneho displeja.

Aplikácie zahŕňajú kontrolu kvality nehrdzavejúcich ocelí, nedeštruktívne skúšanie materiálov konštrukčných častí, výber materiálov pre zariadenia v oblasti fyziky elektrón / ión a zariadenia na nukleárnu magnetickú rezonanciu alebo detekciu materiálových zmien vo vysoko namáhaných častiach.

Technické údaje: Prístroj na meranie permeability Ferromaster

Normy: Štandardné vyhovujúce meranie permeability podľa ASTM 342 a EN 60404-15
Rozsah merania: ?r = 1.000 až 1.999
Sledovateľnosť: Prístroj kalibrovaný na kalibračné štandardy National Physical Laboratory, UK
Displej: LCD 3? - číslica
Nastavenie nuly: Automatické


Na stiahnutie:

  Katalóg FERROMASTER
  Manuál FERROMASTER

 


Hrúbkomery vrstiev a náterov Prístroje na testovanie kvality povrchu
Ultrazvukové hrúbkomery Merače magnetického poľa
Magnetizačné zariadenia Downloaddomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt